Stopp av Glivecbehandling ved magekreft (GIST)

STOP-GIST; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser

Vi undersøker om pasienter med gastrointestinal stromal tumor (GIST) som har blitt behandlet lenge med imatinib (Glivec) og har færre nye svulster (metastaser) eller fått disse fjernet, har blitt kurerte. Derfor avslutter vi behandlingen deres.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 1.9.2016 fram til 31.8.2021

Pasienter med magekreft som får nye kreftsvulster (spredning), anbefales vanligvis livslang behandling med imatinib. Behandlingen er effektiv, men gir bivirkninger for de fleste pasientene. Mye tyder på at medisinen ikke klarer å drepe alle cellene for GIST i svulstene og kreftcellene vil vokse dersom behandlingen avsluttes. For pasienter med mindre spredning av GIST, som har fått fjernet svulstene og hatt respons på langvarig behandling, kan situasjonen være en annen. Vi ønsker å finne ut om denne pasientgruppen etter langvarig behandling og operasjon, kan være kurert.

Les mer om studien:

ClinicalTrials.gov

Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk

Hvem kan delta?

Pasientene må være fylt 18 år, ha hatt GIST med spredning (fått tre eller færre nye svulster) og være i en stabil fase i behandlingen med Glivec. Deltakerne må ha blitt behandlet med Glivec i mer enn fem år. I tillegg må de nye svulstene være fjernet ved operasjon.

Hva innebærer studien?

Deltakerne behandles ikke lenger med Glivec. Tidligere studier har vist at pasienter som slutter med medisinen, risikerer å få tilbakefall fordi svulstene igjen vokser. Dersom dette skulle skje, vil pasienten straks igjen starte med Glivecbehandling og ikke ha noen dårligere sjanse til å overleve enn pasientene som ikke har avsluttet den samme behandlingen. Denne studiens deltakere skiller seg imidlertid ut fra deltakere i tidligere studier ved at disse personene har liten spredning av sykdommen og har respondert på langvarig behandling.

Slik foregår studien

Studien varer i fem år. Det første året skal deltakerne komme på legebesøk etter to, fem, åtte og 11 måneder.  De to neste årene skal pasientene følges opp av lege hver fjerde måned. I år fire og fem vil deltakerne gjennomføre besøk hver sjette måned. Før pasienten slutter behandlingen med Glivec, blir det tatt blodprøve av han/henne. Også i den videre oppfølgningen tas det blodprøve og CT-røntgen under alle legebesøkene og dersom pasienten får tilbakefall av GIS.

Kontakt

Dr. Øyvind Sverre Bruland ved OUS Radiumhospitalet, telefon 22 93 40 00 (sentralbord)

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.