HELSENORGE
DOVACC-studien:

UV1 vaksine, Durvalumab og Olaparib for pasienter med tilbakefall av eggstokkreft

DOVACC-studien undersøker om olaparib, eller kombinasjon av olaparib og durvalumab med eller uten UV1 vaksinasjoner kan forlenge tiden til neste tilbakefall sammenliknet med olaparib alene (standardbehandlingen).

Om studien

DOVACC-studien er en internasjonal multisenterstudie som inkluderer pasienter i 11 land i Europa. Totalt skal 184 pasienter inkluderes, hvorav 15 fra Norge.

I Norge foregår studien ved Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus og Sørlandet sykehus.

Les mer om studien å¨www.ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Hvis det som står nedenfor gjelder deg, kan du bli vurdert som deltaker i studien:

 1. Du har histologisk diagnostisert med ovarial, tube eller primær peritoneal cancer. 
 2. DU har radiologisk eller histologisk bekreftet tilbakefall av sykdom ≥ 6 måneder etter siste kjemoterapi. 
 3. Du har kjent BRCAwt (ikke- gBRCAmut/tBRCAwt).
 4. DU har fullført minst to linjer (men ikke mer enn 3 linjer) med platinumbasert kjemoterapi. Det vil si at pasienter med første eller andre tilbakefall med behandlingsfritt intervall på mer enn 6 måneder er inkluderbare. Deltakeren må ha fullført minst 4 sykluser av siste platinumbasert kjemoterapi. 
 5. Du har enten være a) PARPi naive eller b) tidligere behandlet med PARPi og ikke progrediert under eller innen 4 uker etter endt PARPi terapi. 
 6. Du må ifølge studielege ha komplett respons eller partiell respons på CT tatt etter behandling og ingen tegn til stigende CA125, etter fullført siste forløp av kjemoterapi.  
 7. Du må bli inkludert i studien innen 10 uker etter fullført siste dose med platinumbasert kjemoterapi. 

Hvis det som står nedenfor gjelder deg, kan du IKKE bli med i studien:

 1. Du har tidligere fått behandling med immunterapi 
 2. Du har annen kreftsykdom, med mindre den er kurativt behandlet uten tegn til tilbakefall av sykdom ≥ 5 år (med noen få unntak). 
 3. Du har myelodysplastisk syndrom/ akutt myeloid leukemi eller andre varianter av MDS/AML. 
 4. Du har symptomatisk ukontrollert hjernemetastaser. ( se protokoll for utdypende informasjon om flere tilleggs sykdommer / symptomer som kan være eksklusjonsårsaker)
 5. Du har sykdomsprogresjon i løpet av eller innen 4 uker etter PARPi  behandling. 
 6. Du har vært studiedeltaker og har mottatt > 2 linjer med kjemoterapi for tilbakefall.
 7. Du har fått tilleggsbehandling med bevacizumab innen de tre siste uker. 


Hva innebærer studien?

Screening:


 • Legetime med vitale målinger og fysisk undersøkelse 
 • Blodprøver 
 • EKG 
 • CT thorax, abdomen, bekken
 • Eventuelt en biopsi dersom arkivert vev ikke foreligger. 

Behandling: 

I denne studien trekkes du tilfeldig ut til en av tre ulike kombinasjoner av Olaparib- Durvalumab – UV1. 

Arm A: Olaparib 

 • Olaparib 300mg tabletter 2 ganger om dagen i 3 år eller frem til forverring av sykdommen eller uakseptable bivirkninger. 

Arm B: Olaparib + durvalumab

 • Olaparib 300mg tabletter 2 ganger om dagen i 3 år eller frem til forverring av sykdommen eller uakseptable bivirkninger. 
 • Durvalumab 1500mg IV hver 4 uke i 2 år eller til forverring av sykdommen eller uakseptable bivirkninger. 

Arm C: Olaparib + durvalumab + UV1

 • Olaparib 300mg tabletter 2 ganger om dagen i 3 år eller frem til forverring av sykdommen eller uakseptable bivirkninger. 
 • Durvalumab 1500mg IV hver 4 uke i 2 år eller til forverring av sykdommen eller uakseptable bivirkninger. 
 • 8 UV1 vaksiner gjennom de første fem månedene. De 4 første UV1 vaksinene settes i løpet av 10 dager med minimum to dagers mellomrom. Fra syklus 2-5 vil du motta en UV1 vaksine hver 4 uke. En vaksinasjon består av først en injeksjon med sargramostim 75µm og deretter en injeksjon med UV1 vaksine 300µg 10-15 min etterpå. Begge stoffene gis intradermalt på magen, via en tynn kanyle.

Oppfølging

Studiepersonell vil i etterkant av behandlingen fortsette å følge med på hvordan det går med deg, registrere oppstart ny behandling og hvilken type behandling. Oppfølgingen skjer hver 6 måned.

Dekning av utgifter

Du vil få dekket utgifter i forbindelse med reise til og fra studiesenteret ut i fra statens satser på lik linje med andre pasienter. Du skal ikke ha noen ekstra utgifter ved å delta i studien.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper ved å delta i studien

Ved å delta i studien vil du kunne få adgang til de nye medisinene durvalumab og UV1. Det er ikke kjent om du vil ha nytte av olaparib, durvalumab eller UV1-vaksine. Derfor kan det være at du ikke får noen direkte fordel av å delta i studien. 

Som ved alle slags medisiner, kan olaparib-, durvalumab- og UV1-vaksinasjon forårsake bivirkninger som ikke nødvendigvis forekommer hos alle. Vi kan ikke forutsi om du kommer til å få bivirkninger eller hvor alvorlige bivirkningene vil være. Dette skiller seg fra person til person.

Bivirkninger forbundet med Olaparib

De vanligste bivirkningene er tretthet, nedsatt matlyst, kvalme, oppkast, diaré hodepine, magesmerter, og forstoppelse.

Bivirkninger forbundet med durvalumab

De vanligste bivirkningene er tretthet, diaré, kvalme, nedsatt appetitt, kortpustethet, hoste, forstoppelse, oppkast, ryggsmerter, anemi, hodepine, hevelser, utslett, kløe, feber, generell svakhet og leddsmerter. 

Bivirkninger forbundet med UV1-vaksinen

Det kan være bivirkninger av UV1-vaksinasjon, som ikke er oppdaget enda siden kun 98 pasienter per januar 2021 har blitt behandlet med UV1-vaksine så langt.


Følgende bivirkninger av UV1-vaksinasjonen er sett i tidligere studier

Kløe på innstikksstedet, erytem (rødhet) ved innstikksstedet, tretthet, diaré, kløe som ikke er lokalisert til innstikksstedet.
Kontaktinformasjon

Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet 

Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi. 

 • Nasjonal coordinator Kristina Lindemann
 • Principal Investigator Dr. Olesya Solheim
 • Studiesykepleier Ida Baaserud tlf: 22 93 51 48

Stavanger universitetssykehus

 • Principal Investigator Elisabeth Berge Nilsen
 • Studiesykepleier Åse Merete Thuen. Tlf: 988 48 748

Haukeland universitetssykehus

 • Principal Investigator Liv Cecilie Vestrheim Thomsen
 • Tlf.nr til studiesenter: 55 97 43 53

Sørlandet sykehus

 • Principal Investigator Ingvild Vistad

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Ta kontakt med relevant studiesenter (se feltet for kontaktinformasjon) for å henvise pasient til studien.
Fant du det du lette etter?