Venetoclax, Lenalidomid og Rituximab ved tilbakefall

Studien tester ut om en kombinasjon av et nytt målrettet legemiddel, Venetoclax, sammen med Lenalidomid og Rituximab har god effekt hos pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom. Denne pasientgruppen har tradisjonelt vært behandlet med cellegift og det er behov for å finne bedre regimer. Studien er i regi av Nordisk Lymfomgruppe.

Mantelcellelymfom er en relativt sjelden form av non-Hodgkin lymfom som ofte rammer eldre.

Førstelinjebehandling gir ofte gode resultater og mange pasienter er sykdomsfrie over år deretter. Imidlertid, så vil de fleste oppleve tilbakefall og da er prognosen mer alvorlig. Tradisjonelt har vi for pasienter med tilbakefall benyttet cellegift i kombinasjon med antistoffet rituximab, men resultatene med en slik behandling er ikke tilfredsstillende med mye bivirkninger. Nordisk Lymfomgruppe har derfor startet en studie der vi tester ut en ny målrettet behandling som ikke er cellegift og som kan tas som tabletter. Dette er Venetoclax, og foreløpig resultater med denne medisinen er svært lovende.

Vi forsøker nå å kombinere Venetoclax med to andre medisiner som heller ikke er cellegift, Lenalidomid og Rituximab. Hensikten er å forsøke å oppnå bedre resultater og med mindre bivirkninger.

Studien pågår ved mange sykehus i Norden. I Norge er det Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og St Olavs Hospital som deltar. Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet er nasjonalt koordinerende senter/har hovedansvar.Hvem kan delta?

Du som har mantelcellelymfom kan delta.

Spør din kreftlege om du kunne være en kandidat for denne studien og eventuelt kunne henvises til Oslo Universitetssykehus eller St Olavs Hospital for vurdering. Pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom kan delta.

Hva innebærer studien?

Dersom du skal være med på studien må du først gjennomgå vanlig undersøkelser som PET/CT, CT og benmargsundersøkelse og i tillegg blodprøver. Behandlingen innebærer tabletter med Venetoclax og Lenalidomid sammen med infusjoner eller sprøyter med Rituximab.

Behandlingen pågår i inntil 2 år totalt, men kan avsluttes tidligere om det oppnås en komplett tilbakegang av sykdommen.

Dersom du ikke har effekt av behandlingen eller får økning av sykdommen, går du ut av studien.

Effekt av behandlingen evalueres ved blodprøver, benmargsprøver, CT og PET/CT som tas underveis.

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta er at du potensielt vil kunne få en mer effektiv behandling med mindre bivirkninger enn cellegift. Du vil også få meget god oppfølging.

En ulempe kan eventuelt være at du får bivirkninger som vi ikke kjenner så godt til, ettersom dette er ny behandling.

Kontakt

Spør din kreftlege om du kunne være en kandidat for denne studien og eventuelt kunne henvises til Oslo Universitetssykehus eller St Olavs Hospital for vurdering. Pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom kan delta.

Nasjonalt ansvarlig utprøver er overlege Arne Kolstad ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Tlf 22934731. E-mail arnek@ous-hf.no

Kontaktperson ved St Olavs Hospital er overlege Karin Wader.

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Spør din kreftlege om du kunne være en kandidat for denne studien og eventuelt kunne henvises til Oslo Universitetssykehus eller St Olavs Hospital for vurdering. Pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom kan delta.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.