Konferanse 17. januar 2018 holdes i Felix konferansesenter - Aker brygge

Konferanse i Norsk Selskap for Klinisk Ernæring

Tema for årets konferanse er "Ernæring til sårbare grupper"

​Det blir LLL-kurs den 18. januar 2018 hvor tema er "Ernæring ved funksjonshemming og adferdsforstyrrelser"

Program for konferanse og årsmøte i NSKE