Kontinuerlig forbedring og lean

Oslo universitetssykehus skal jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid. Leanmetodikk er mye brukt i å lage bedre flyt i arbeidsprosessene. Men hva er egentlig lean?

Ct-undersøkelse.jpg

Lean er en strategi og metode som hjelper sykehuset å kartlegge og vurdere ulike arbeidsprosesser. Målet er bedre kvalitet og mer effektiv flyt mellom deloppgavene.

Det betyr ikke at alle som er ansatte på sykehus skal løpe enda fortere enn før. Derimot er målet å fjerne sløsing, dobbeltarbeid og unødig kompleksitet slik at vi kan konsentrere oss om de verdifulle oppgavene. Eller som noen sier det - "gjøre det vi er her for".

For oss som driver sykehus dreier det seg om å legge til rette driften rundt pasienten.

Lean er opptatt av helheten

Som i de fleste virksomheter, er sykehus tradisjonelt sett vant til å tenke hver oppgave og ressurs for seg. Hvordan delopppgavene henger sammen og blir brukt i praksis, blir sykehuset ikke i like stor grad målt på. Dette kan gå ut over kvaliteten totalt sett.

Eksempelvis hjelper det ikke pasienten at det går superkjapt i røntgenapparatet, hvis det tar flere uker før radiologen gir en vurdering.

Ansatte som jobber med administrative oppgaver, vet hvor lite verdi det gir både pasient, sykehus og ikke minst seg selv, å lage solide rapporter for skrivebordsskuffen.

Slik forstår vi at tingene må henge godt sammen for å bli bra. Gjør de ikke det, kan både ansatte og pasienter fort bli demotiverte.

Lean bygger på alles delaktighet

Oppgavene på et sykehus henger sammen i det vi kaller prosesser. For å få oversikt over prosesser, trenger vi bred deltagelse fra alle involverte, også de som har støttefunksjoner. Og det er helt nødvendig å involvere pasienten, pårørende og alle som sykehuset samarbeider med, både på andre sykehus og i kommunen.

Lean er lett å forstå. Men ikke like lett å få til. Det kan være tidkrevende og uvant å samarbeide på tvers av fag og behandlingssteder. Likeså er det vanskelig å endre på kjente rutiner i en hektisk hverdag.

Slik blir det et mål for alle ledere å motivere og skape engasjement rundt viktigheten av god logistikk og helhetlige arbeidsprosesser. Og legge til rette for at endringsforslag blir hørt og behandlet.

Når Oslo universitetssykehus tar i bruk leanprinsipper, er det for å få god systematikk i og praktiske verktøy til dette arbeidet.

Lean gir resultater

Lean i helsevesenet kalles ofte Lean Healthcare. En rekke sykehus nasjonalt og internasjonalt har siden starten av nittitallet tatt i bruk Leanprinispper i driften med gode resultater. Oslo universitetssykehus har jobbet bredt med dette siden 2014.

Fant du det du lette etter?