HELSENORGE

Koronavaksine 3. dose

NSCF mener at det per 27.09.21 ikke er grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til pasienter med CF eller PCD på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket.

Organtransplanterte og pasienter med annen svekkelse av immunforsvaret skal ha en 3. dose. Det samme gjelder for pasienter som har nyresvikt som krever dialyse.

Det er lokal spesialisthelsetjeneste som skal formidle behovet for en 3. dose for enkeltpasienter til vaksinasjonsansvarlig i kommunene.

Lenke til "Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar", Folkehelseinstituttet