Kurs - Stressmestringsprogram våren 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negativt stress? Ønsker du å lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv? Kreftsenteret tilbyr kurs i oppmerksomhetstrening/mindfulness.

Når en kreftsykdom kommer inn i livet, kan man si at livet gjør en sving. Nye tanker og følelser fyller kropp og sinn. Det kan da bli vanskelig å vende oppmerksomheten bort fra bekymringer for fremtiden, grubling over fortiden, vonde tanker og følelser. Tanker og følelser som øker det indre negative stresset.

Vedvarende stress over tid forringer livskvaliteten og kan gi ulike fysiske og psykiske plager. Du vil gjennom oppmerksomhetstrening lære hvordan du kan håndtere stresset.

Ved å trene på å være oppmerksomt tilstede her-og-nå og ved å fokusere på pustebevegelsene i kroppen gjennom meditasjon, blir du bevisst hvordan tanker, følelser og stress virker inn på deg og omgivelsene. Du vil erfare hvordan regelmessige øvelser bidrar til å redusere stresset.

En av utfordringene ved en kreftsykdom er å forsone seg med at livet er som det er. Dette er også et viktig tema på kurset. Du vil lære hvordan du kan forholde deg til tanker, følelser og smerte i kroppen.

Oppmerksomhetstrening har også vist gode resultater på søvnproblemer.

For å ha et godt utbytte av kurset må du forplikte deg til å bruke ca 25 minutter daglig til å praktisere oppmerksomhetstrening etter CD.

Kurset består av forelesninger og øvelser i oppmerksomhetstrening/mindfulness, og kursdagene avsluttes med yoga ledet av yogainstruktør.

Kurset går over 4 onsdager, fra kl. 13:15-16:15, med oppstart 4. mars 2020.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2020

Kursledere: Kreftsykepleier/kognitiv terapeut/mindfulnessinstruktør Kjersti Tveten og spesialfysioterapeut Ingvild Amundsen.

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon og påmelding:
Randi Bergersen, tlf: 47 75 74 49 eller epost: Lmskkt@ous-hf.no
 
Mer informasjon
Lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?