HELSENORGE

Kurs og hospitering — tellende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie

​Fagdager og samlinger i ressurssykepleienettverkene kan søkes tellende til Norsk sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som spesialist i klinisk sykepleie/spesialsykepleie. Søknadskjema finner du her.

Hospitering er en del av nettverkenes kompetanseplan, og kan også søkes som tellende veiledningstimer til klinisk spesialist. Hver hospiteringsdag gir uttelling tilsvarende 4 timers klinisk veiledning. For å få hospiteringen godkjent må søknaden inneholde:

• En klar målsetting for hospiteringen og dokumentasjon av aktiv deltakelse
• NSF anbefaler at hospitanten utarbeider refleksjonsnotater i perioden
• Veileder må ha høy faglig kompetanse som skal dokumenteres

Ressurssykepleier er selv ansvarlig for å dokumentere antall timer fra kurs og hospitering. Søknadskjema finner du her.

Fant du det du lette etter?