HELSENORGE

Kurs og hospitering — tellende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie

Her finner du søknadsskjema og informasjon.

Fagdager og samlinger​​​

​Fagdager og samlinger i ressurssykepleienettverkene kan søkes tellende til Norsk sykepleierforbund (NSF) for godkjenning som spesialist i klinisk sykepleie/spesialsykepleie. 

Hospitering​​

Hospitering er en del av nettverkenes kompetanseplan, og kan også søkes som tellende veiledningstimer til klinisk spesialist. Hver hospiteringsdag gir uttelling tilsvarende fire timers klinisk veiledning. For å få hospiteringen godkjent må søknaden inneholde følgende:

  • En klar målsetting for hospiteringen og dokumentasjon av aktiv deltakelse.
  • NSF anbefaler at hospitanten utarbeider refleksjonsnotater i perioden.
  • Veileder må ha høy faglig kompetanse som skal dokumenteres.

Ressurssykepleier er selv ansvarlig for å dokumentere antall timer fra kurs og hospitering. 


Fant du det du lette etter?