HELSENORGE

Laboratoriet er helsevesenets hjerte

Leder for fag og kvalitet og prosjektleder for pandemilaben ved Klinikk for laboratoriemedisin, Hanne Akselsen, skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening om hvordan laboratoriet økte testkapasiteten under koronapandemien.

  

Leder for fag og kvalitet og prosjektleder av opprettelsen av pandemilaben, Hanne Akselsen, skriver hvordan Klinikk for laboratoriemedisin organiserte seg for å håndtere økt prøvevolum under koronapandemien. Foto: Lars Petter Devik.

Laboratoriefagene er vant til å være i bakgrunnen, men i mars 2020 ble de med ett veldig synlige.

Fredag før påske i fjor fikk Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) et viktig oppdrag: Laboratoriet skulle øke testkapasiteten for SARS-CoV-2 fra 1 500 til 10 000 analyser per døgn. Dette høykapasitetslaboratoriet skulle bistå med SARS-CoV-2-testing, og dermed bidra til raskere smittesporing, raskere avklaring av sykdomsstatus og dermed bedre behandlingsmuligheter. Høyere testkapasitet og raskere svar kunne også bidra til kortere karantenetid og dermed lavere sykefravær hos arbeidstakere. Trykk her for å lese hele saken i Tidsskriftet.