HELSENORGE
Webinar 8.desember 2020

Landskonferanse om Barn med spisevansker

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker arrangerer webinar for fagpersoner.

Målgruppen er ansatte i tverrfaglige spise- og ernæringsteam og andre som arbeider med barn med spisevansker. 

Kompetansetjenestens årlige konferanse måtte avlyses på grunn av corona-situasjonen. Vi tilbyr derfor et webinar med aktuelle temaer innen fagområdet. 

Oslo Universitetssykehus (bildearkiv)

Landskonferansen 2020 arrangeres som et webinar

8. desember kl 1230-1500

Trykk her for å melde deg på webinaret

Det er ønskelig at alle som deltar på webinaret registrerer seg (også de som deler bruker/tilgang)For å følge webinaret kan du bruke denne linken:

https://youtu.be/wvPx1RNNOl8

 

 

Dersom dere ønsker mulighet til å kommentere webinaret, bruk denne linken:

https://join.nhn.no/webapp/conference/993972

 

Obs! Husk å ″mute″ lydenJ

 


På programmet:

Tube feeding in infancy and the path to oral feeding, problems an solutions
v/ Sarah Mason (reg. speech and language therapist)
Birmingham Food Refusal Services 

Nettverk i Nord
-Innlegg om Regionalt fagnettverk for spise-og ernæringsteamene i Helse Nord
v/Benedicte Schleis (fysioterapeut)
klinikk Hammerfest - Barnehabiliteringen/Finnmarkssykehuset

Nytt fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker (Oslo Universitetssykehus)

  • Veileder fra kompetansetjenesten: Etablering og sammensetning av tverrfaglige team
  • Gastrostomi, nye prosedyrer
  • Nytt på nett
  • Quest-back, kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker
  • Veileder fra kompetansetjenesten: Ivareta næringsbehov, fremme spiseutvikling og forebygge sondeavhengighet
  • Nytt om videofluoroskopi og oralmotorikk
  • Videre fremtid for kompetansetjenesten


Fant du det du lette etter?