HELSENORGE

Legemiddeløkonomi

Vi jobber kontinuerlig med nasjonale innkjøpsavtaler for å sikre at sykehuset til enhver tid har de beste legemidlene til fordelaktige innkjøpspriser.
Ulike piller og medisinglass ligger stablet på et bord.

​H-resept​

Legemidler som blir flyttet over på H-resept (fra blåresept), nye legemidler som blir lagt til H-resept etter å ha blitt godkjent av Beslutningsforum for Nye metoder, og andre kostnadsdrivende legemidler til bruk i sykehuset følger vi tett opp. Videre har vi et sterkt fokus rettet mot våre forskrivende leger på kostnadsområder som andre sykehus i Norge må dekke.

R​asjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk​

Seksjonen bidrar med løpende rapportering på legemiddelforbruk og -kostnader til alle klinikker i organisasjonen for å ha økt fokus og styring på rasjonell og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og tilbyr jevnlige oppfølgingsmøter med klinikker, avdelinger og den sentrale økonomi- og innkjøpsorganisasjonen i sykehuset.

Seksjonen leder arbeidet i sykehusets legemiddeløkonomiutvalg som er et bredt sammensatt utvalg som tar tak i klinikkovergripende problemstillinger innenfor området.

Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og implementere regionale og nasjonale innkjøpsavtaler for å sikre at Oslo universitetssykehus til enhver tid har tilgang til de beste legemidlene til pasientbehandling med fordelaktige innkjøpspriser. På denne måten bidrar vi til at sykehuset unngår betydelige merkostnader på legemiddelområdet i sin pasientbehandling, samtidig som vi stimulerer leverandørsiden til å forbedre og utvikle sitt tilbud ovenfor sykehusene i Norge.
Fant du det du lette etter?