HELSENORGE

Legemiddelsikkerhet

Legemiddelsikkerhet er et samlebegrep for alle de aktivitetene, prosessene og rutinene vi gjør for å redusere uønskede legemiddelhendelser.

Ulike piller som ligger oppå hverandre i en stabel. 

Legemiddelsikkerhet er et samlebegrep for alle aktiviteter, prosesser og rutiner som gjøres for å redusere forekomsten av uønskede legemiddelhendelser og sikre kvaliteten på legemidlene som brukes. Blant annet er rapportering av nye bivirkninger ved bruk av legemidler viktig for å gjøre legemiddelbehandlingen bedre og sikrere for pasienter.

Prosesser og rutiner​​

Vår seksjon har et spesielt ansvar for å lage og vedlikeholde prosesser og rutiner som sykehuset har utformet for å sørge for legemiddelsikkerhet. Vi følger med på meldte uheldige hendelser innen legemiddelhåndtering. Kunnskapen og konsekvensene fra hendelsene brukes for forbedring av prosesser og til læring for andre enheter i helseforetaket.

Vi følger opp uheldige hendelser basert på systemfeil som for eksempel legemidler med forvekslingsfare eller der brukervennligheten ikke er tilfredsstillende.

Fant du det du lette etter?