Lungebehandling ved cystisk fibrose

Lungebehandlingen skal bidra til å forebygge og utsette forverring av lungesykdommen.  

Inhalasjonsbehandling

Slimløsende og luftrørsutvidende medisiner er en del av den daglige forebyggende behandlingen, og inngår i slimmobiliserende behandling. Medikamenter som inhaleres før eller etter slimmobiliserende behandling vil i hovedsak være DNase (Pulmozyme), og eventuelt antibiotika ved behov. 

Lungefysioterapi

I den slimmobiliserende behandlingen er målet å løsne, flytte og fjerne slim fra lungene. Når det ikke er slim til stede, er målsettingen å ventilere lungene, og å kjenne etter om det er slim til stede. Personer med CF har daglig forebyggende behandling. Behandlingen består av inhalasjon av saltvann, og teknikker for å mobilisere og fjerne slim på en skånsom og effektiv måte. Individuell tilpasning er nødvendig for å dekke målsettingen. Opplæring ivaretas av fysioterapeut med spesialkompetanse, og valg og tilnærmingsmåte varierer avhengig av alder, forutsetninger og behov.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og trening bidrar til å mobilisere slim, og fysisk aktivitet brukes både som ramme og innhold i behandlingen. Når fysisk aktivitet inngår som en del av behandlingen for å mobilisere slim, veksler aktiviteten med teknikker for å kjenne etter og fjerne slimet. Trening av utholdenhet kommer i tillegg.

Les mer om lungefysioterapi ved cystisk fibrose publisert på CFnorge.no


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.