HELSENORGE

Matinntak og spiseatferd hos små barn med cystisk fibrose

Kan atferd under måltidene forklare hvorfor mange barn med cystisk fibrose ikke får i seg nok mat? Er det forskjell på atferden under måltidene hos familier som har barn med CF og andre familier? Denne artikkelen vil presentere resultater fra forskningsstudier og gi råd for hva foreldre kan gjøre for å skape god atmosfære under måltidene.

For å oppnå normal vekst trenger barn med cystisk fibrose (CF) som har svikt i bukspyttkjertelen, mer energi enn barn uten CF på samme alder. Dårlig ernæringsstatus er assosiert med redusert lungefunksjon over tid, det tar lengre tid å hente seg inn igjen etter lungeinfeksjon, og redusert levetid. Flere forskningsstudier viser at barn med CF ikke får i seg nok energi og man har ønsket å undersøke hvorfor. Powers et al (2002, 2005) filmet måltidene til familier med barn med CF og familier med barn uten CF for å se om det var forskjell på dem. Barna var mellom 7 og 35 mnd. Forskerne fant følgende:

· Ingen forskjell på atferden til barna under måltidene.
· Alle barna viste mer atferd uforenlig med spising
  (f.eks gikk fra bordet, nektet å spise) i andre del
  av måltidet, sammenlignet med første del.
· Alle barna spiste færre biter i andre del av måltidet.
· Barn som brukte gjennomsnittlig 16 minutter på et
  måltid spiste flere biter og drakk flere slurker enn
  barn som brukte mer enn 16 minutter.
· Barn som brukte lengre tid enn 16 min. viste mer
  atferd som var uforenlig med spising.
· Barn med CF fikk i seg like mye energi som barn
  uten CF.

Man fant altså ingen forskjeller på barn med CF og dem uten. En fant imidlertid flere forskjeller hos foreldrene. Foreldre til barn med CF:

· Rapporterte mer atferdsproblemer knyttet til
  måltidene (f.eks at barnet ikke ville prøve ny mat
  eller spise grønnsaker, hadde dårlig appetitt og
  foretrakk å drikke fremfor og spise).
· Brukte problematiske strategier oftere for å
  håndtere atferdsproblemene under måltidene.
· Var mer bekymret og frustrert under måltidene, og
  hadde lavere tro på egne evner til å klare og gi
  barnet mat.
· Holdt barna lengre ved bordet.

Små barns atferd under måltider kan være utfordrende for alle foreldre som har barn, uavhengig av helsestatus. Det er vanlig at barn under skolealder er selektive i forhold til mat, forlater bordet og ikke spiser når foreldre ber dem om det. I denne perioden utvikler de sin evne til å spise selv og lærer om sosiale regler knyttet til måltidet. Det kan tenkes at økt press om å få i barnet nok mat kombinert med atferd knyttet til normalutvikling fører til stress hos foreldre til barn med CF. Fokus på ernæring er større hos familier som har barn med CF enn hos andre familier, og tett knyttet til helse. Strategiene som foreldre til barn med CF bruker for å få barn til å spise skiller seg ikke ut fra hva andre foreldre gjør, men økt hyppighet av dem påvirker familiedynamikken under måltidene negativt. Atferdsvansker knyttet til måltider er assosiert med lavere energiinntak.

Ernæringsveiledning og læring av teknikker for å mestre atferdsvansker har hatt god effekt hos familier hvor måltidene hadde utviklet seg negativt (Powers et al, 2003). Det er flere ting foreldre kan være oppmerksom på for å skape en god atmosfære under måltidet:

Slapp av! Er du bekymret for barnets helse? Er du sint fordi måltidet utviklet seg til en kamp? Prøv å forstå egne følelser, for så å kontrollere dem på en mer effektiv måte.

Vurder barnets sultnivå: Signaler om sult gir motivasjon for å spise. Noen barn trenger fem små måltider, andre tre store. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye mat vi trenger. Appetitt varierer.

Vurder barnets munnmotoriske forutsetninger: Matens konsistens må være tilpasset munnmotorisk utvikling. Tygging av mer avansert mat som kjøtt kan være vanskelig helt opp til 5 års alder.

Begrens måltidets varighet: Bestem deg for hvor lenge det er rimelig å forvente at barnet er interessert i maten og blir sittende. Varigheten bør være alderstilpasset.

Begrens valgmuligheter: La barna spise det du spiser eller noe annet som de liker, men la de velge i god tid før måltidet. Ved å gi valgmuligheter reduseres maktkampen som oppstår når du forsøker å tvinge dem til å spise en spesiell rett.

Server små porsjoner: Små porsjoner, mindre enn det du tror barna vil spise. Å spise opp alt gir følelsen av å lykkes under måltidet. La barna forsyne seg selv når det er mulig.

Ignorer pirking i maten og dårlig bordskikk: Skjenn, mas og kritikk forsterker spiseproblemer og forverrer maktkampen. Kontroller ansiktsuttrykket ditt og unngå negative kommentarer til andre om barnets spiseatferd.

Belønn gode spisevaner og bordskikk: Dersom barna viser passende atferd, så gi ros. Du kan f.eks. rose at de prøver en ny rett eller at de blir sittende ved bordet.

Vær forbilder for gode matvaner: En av de mest effektive måtene barna lærer hvordan de skal spise er ved å observere deg. Spis derfor allsidige måltider, unngå kritiske kommentarer om spesielle retter, og gi uttrykk for at du koser deg med maten.

Gjør måltidene morsomme og avslappende: Måltider bør være relativt konfliktfrie og positive. Tilby nye retter uten å bønnfalle barna om å prøve dem. Unngår distraherende aktiviteter som pågår samtidig. Oppfordre barna til å snakke om ting som ikke har med mat å gjøre under måltidet.


Referanser
Powers, S.W., Mitchell, M.J., Patton S.R., Byars, K.C., Jelalian, E., Mulvihill, M.M., Melbourne, F.H., Stark, L.J.: Mealtime behaviors in families of infants and toodlers with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis 4 (2005), 175-182.

Powers, S.W., Byars, K.C., Mitchell, M.J., Patton, S.R., Schindler, T., Zeller, M.H.: A Randomized Pilot Study of Behavioral Treatment to Increase Calorie Intake in Toddlers With Cystic Fibrosis. Children’s Health Care, 32(4) (2003), 297-311.

Powers, S.W., Patton S.R., Byars, K.C., Mitchell, M.J, Jelalian, E., Mulvihill, M.M., Melbourne, F.H., Stark, L.J.: Caloric Intake and Eating Behavior in Infants and Toddlers With Cystic Fibrosis. Pediatrics 2002; 109: e75.

Webster-Stratton, C. (2002). De utrolige årene – en foreldreveileder. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Fant du det du lette etter?