Hjerneslag, mestringskurs

Kurs for deg som har gjennomgått hjerneslag og dine pårørende.  Kurset har som mål å gi relevant informasjon om hvordan en  kan ivareta egen helse, takle og leve med utfordringer som kan oppstå i etterkant av hjerneslaget

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på.

Henvisnng er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende eller henvist fra lege på poliklinikk. Du kan ta med en pårørende, gi beskjed om dette ved påmelding.

Henvisningen sendes:

Geriatrisk avdeling

Enhet for Dagbehandling

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Merk henvisningen "Mestringskurs slag"

Når henvisning er mottatt vil du få invitasjon til kurset når det blir satt opp. Du vil få utfyllende informasjon om dager og sted i invitasjonsbrevet.

Kurset koster en egenandel.

Nødvendige forholdsregler vil bli tatt under koronapandemien.

Kurset går over fire dager à 2,5 til 3 timer og ledes av Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret og Logoped fra Seksjon for logopedi 

Dag1:

  • Medisinske forhold etter slaget v/lege
  • Presentasjon av foreningene (se lenger ned på siden)

Dag 2:

  • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ ergoterapeut
  • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Dag 3:

  • Fysisk trening etter hjerneslaget v/ fysioterapeut
  • Anbefalt kosthold til slagrammede med og uten svelgevansker v/klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Dag 4:

  • Kommunikasjon etter hjerneslaget v/ representant fra Afasiforeningen
  • Følelser, selvbilde og samliv v/ psykolog

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.


 


 


 

Fant du det du lette etter?