HELSENORGE

Rettet: Midlertidig stans av analysene Revmatoid faktor IgM og IgA

Analysene Revmatoid faktor IgM og IgA er tilbake i normal produksjon

 

Seksjon for medisinsk immunologi  utfører igjen analysene Revmatoid faktor IgM og IgA .

Vi forventer å hente inn etterslepet av prøver i løpet av uke 46.

Blodprøveglass Foto: Shutterstock

Analysene Revmatoid faktor IgM og IgA er tilbake i normal produksjon

 

Seksjon for medisinsk immunologi  utfører igjen analysene Revmatoid faktor IgM og IgA .

Vi forventer å hente inn etterslepet av prøver i løpet av uke 46.

 

Seksjon for medisinsk immunologi har siden 12/10-21 ikke kunnet utføre analysene Revmatoid faktor IgM og IgA .

Dette grunnet forsinket leveranse av  nødvendige reagenser.

Vi er i kontakt med leverandør om saken og håper å få i gang analysene igjen så snart som mulig.

Prøver er i mellomtiden frosset ned.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre rekvirenter.