Helsenorge

Nå er vi klar for neste trinn i byggeprosjektet på Radiumhospitalet

Etter planen skulle arbeidet med utgraving av tomten på Radiumhospitalet egentlig ha startet i slutten av februar men ble forsinket i påvente av tillatelse fra kommunen. Forrige uke kom igangsettelsestillatelsen fra Oslo kommune og nå er vi klare for neste trinn i byggeprosjektet.

Glade ansatte på Radiumhospitalet foran byggeplassen i dag: F.V:Monica Nordseth Engan, Vibeke Sardo, Anne Kathrine Aares Tronstad og Ellen Valebrokk. Foto: Katrina Chamberlain, OUS.

Nyheten om at igangsettelse er gitt er en ekstra gledelig nyhet for alle våre ansatte. Det er de som må forholde seg til en byggeplass midt i full drift. Å se at det går videre en fin indikator på at det vil bli ferdig i tide som planlagt.

- Nå er vi klare for neste trinn i byggeprosjektet og det er svært gledelig. Det innebærer at vi kan starte opp arbeidet med graving og peling av byggetomten, sier Inger Heiberg som er prosjektleder for Nye Radiumhospitalet i prosjektorganisasjonen Nye OUS.

Ansatte stilte glade opp foran byggeplassen og er enige i at det er flott at vi nå er i gang igjen.

- Det er så flott at vi er igang slik at vi forhindrer forsinkelser og at det er klart til når det er planlagt å være ferdig, sier Anne Kathrine Aares Tronstad som er kreftsykepleier på Radiumhospitalet.

Før gravingen starter skal grunnen stabiliseres med kalk og rigg. Forberedelse til dette er startet og vil foregå i omtrent tre måneder fra oppstart. Selve gravingen starter senere og det vil da også planlegges en markering i forbindelse med dette, trolig etter sommeren. Det er også startet opp arbeidet igjen med hotellplassen mellom F- og J-bygget og dette arbeidet skal ferdigstilles før sommeren. Der vil det være snuplass for helsebuss og det vil etableres sittegrupper for pasienter og ansatte, samt sykkelparkering.

- Det er godt å se at vi kommer videre når det har stått stille så lenge. Det ville vært bekymringsfullt hvis det hadde stoppet for lenge opp, sier Vibeke Sardo, enhetsleder i Kreftklinikken.