HELSENORGE
Om tiden etter dødsfallet

Når en pasient dør

Varsling av pårørende, stell og syning av den døde. 

​Når en pasient dør, melder personalet på avdelingen fra til de pårørende om dødsfallet. Det blir gjort etter informasjon om hvem pasienten har ført opp som sine nærmeste pårørende i Folkeregisteret, hvis ikke annet er avtalt med pasienten før dødsfallet. Hvis pasienten dør på vei til sykehuset er det legevakten eller akuttmottaket som ringer pårørende. Hvis pasienten er død før ambulansen kommer frem, meldes pårørende om dødsfallet av sykehuset (eventuelt politi, fastlege eller prest).

Syning

Pårørende får anledning til å se den døde hvis de ønsker det. Dette kalles syning. Syning foregår som oftest i avdelingen der pasienten dør eller av prestetjenesten ved sykehuset. De pårørende avtaler selv syning med personalet på avdelingen eller prestetjenesten. I noen tilfeller må syning utsettes på grunn av politiarbeid eller obduksjon. Ved pandemi kan mangel på personell og smittefare være årsak til at obduksjon og syning ikke kan gjennomføres. Vi  forstår at dette kan oppleves vanskelig for de pårørende, men ber om forståelse for dette. 

Erklæring om dødsfall

Pasienter som dør ved Oslo universitetssykehus, blir meldt til Byfogden via Legeerklæring om dødsfall etter at legen har erklært pasienten død. Sykehuset får levert Legeerklæring til Byfogden i Oslo som eventuelt sender denne videre til hjemkommunen.

Stell av den døde 

Den døde stelles i avdelingen der han eller hun fikk behandling og blir deretter fraktet til Avdeling for patologi, Kapellet på Ullevål, bygg 25. Dette gjelder for pasienter som dør ved Rikshospitalet, Ullevål, Aker, Radiumhospitalet og alle andre steder der Oslo universitetssykehus har pasienter. Dette gjelder også om den døde har vært smittsom.
Vi tilbyr dessverre ingen rituell vask i denne situasjonen. Dette gjelder uavhengig av om avdøde var smittet eller ikke.

Tjenester og informasjon

Det er naturlig å oppsøke et begravelsesbyrå med en gang en av sine nærmeste dør. De kan bistå med informasjon og alt praktisk rundt dødsfallet, inkludert begravelse. 
Vi har spesiell informasjon og ivaretaking av situasjoner der den døde er fra utlandet eller ikke har pårørende.

Andre nyttige sider

Fant du det du lette etter?