Antibiotikaresistens Enterococcus faecium

2017

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.


2016

​2015

Enterococcus faecium_urin_graf_2015.jpg

 *Trimetoprim ikke undersøkt ved Rikshospitalet.

Enterococcus-faecium_blodkultur_ullevål_tabell.gif  

 

 

2014

 
 
 

Enterococcus faecium_blodkultur_graf.gif Kommentar: Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

Enterococcus faecium_urin_graf.gif

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Kommentar: Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Enterococcus-faecium_blodkultur_ullevål_tabell.gif Enterococcus-faecium_blodkultur_rikshospitalet_tabell.gifEnterococcus-faecium_urin_Primærhelsetjeneste_tabell.gif

Enterococcus-faecium_urin_ullevål_tabell.gif

Enterococcus-faecium_urin_rikshospitalet_tabell.gif 

2013

               
 
 
 

Enterococcus faecium_blodkultur_graf.gif 

* Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

Enterococcus faecium_urin_graf.gif

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

*Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Enterococcus-faecium_blodkultur_ullevål_tabell.gif Enterococcus-faecium_blodkultur_rikshospitalet_tabell.gif

Enterococcus-faecium_urin_Primærhelsetjeneste_tabell.gifEnterococcus-faecium_urin_ullevål_tabell.gif

Enterococcus-faecium_urin_rikshospitalet_tabell.gif 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.