Nettseminar for teknisk -og valideringspersonell

​Nasjonale kompetansetjenesten for dekontaminering (NKD) arrangerer nettseminarer våren 2021 for teknisks personell som har maskinelt dekontaminering utstyr som ansvarsområde. Tema er dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr. Dekontaminering av areal, inventar og byggingsflater blir ikke omtalt. Deltagelsen vil være gratis men påmeldingsbetinget og gjennomføres på norskhelsenett.

Krever påmelding.

Datoer og tid:

Fredag: 15.01.2021– KL: 09:00-11:00 Agenda: Store Vanndampsterilisatorer – Ansvar, roller, prosess og validering. Foredrag: Nasjonale kompetansetjenesten for dekontaminering.    Nettseminar er avholdt.

Torsdag: 04.02.2021– KL: 09:00 -11:00 Agenda: Tema: Damptester og anbefalte tester ved validering v/NKD.   Nettseminar er avholdt.

Fredag: 12.03.2021– KL: 09:00 -11:00 Agenda: Tema: Vaskedekontaminator for fleksible endoskop- oppbygging, prosess, validering v/ Rolf Bakke, Sykehuset Innlandet HF. Avholdt

Fredag: 16.04.2021– KL: 09:00 -11:00 Agenda: Tema: Vaskedekontaminator oppbygging, prosess, validering v/ Øyvind Alm, Sykehuset Innlandet HF. Avholdt

Fredag: 07.05.2021– KL: 09:00 -11:00 Agenda: Tema: Innkjøp / avtaleforvaltning v/ Eirik Furre, Helse Bergen HF.

Fredag: 18.06.2021– KL: 09:00 -11:00 Agenda: 1. Vannprøver til mikrobiologisk kontroll av siste skyllevann fra vaskedekontaminatorer for fleksible endoskop v/NKD - 2. Kan innkjøpsprosesser utfordre sikker dekontaminering, ansvarsavklaringer ved nyinstallasjoner v /NKD.

 

Alle som deltar vil få tilsendt en Questback undersøkelse for evaluering. Dette gjøres på mail. Vi ber derfor om mail adresse ved påmelding

Nettseminaret vil ha en form der det holdes foredrag om aktuelle tema overfor maskinelt utstyr til bruk i dekontaminering. Det legges opp til at foredragsholder skal kunne svare på spørsmål, og deltakere skal kunne komme med kommentarer. Dette planlegges gjennomført via sms eller mail under seminaret. Det vil være ulike temaer for hvert Nettseminar. Målsetningen er å dekke temaene som var planlagt som program for det avlyste møte for tekniker samling på Lillestrøm mars 2020. Mer info om tema for de enkelte datoer vil følge.

Oppkobling til Norskhelsenett kan gjøres via mobiltelefon, iPad, Laptop, Mac eller liknende. Følgende browser kan benyttes: Internet Explorer, Chrome eller Safari (ikke Mozilla Firefox).

For pålogging klikk på lenken.

Påmelding: Elektronisk påmelding stenges dagen før nettseminaret for klargjøring av QB til deltakere. Deltagelse etter dette er mulig, gi da beskjed på mail/sms for tilsendelse av QB.
Spørsmål til tema kan sendes før seminardagen på mail: Dekontaminering@ous-hf.no
På seminar dagen vil det opplyses om mail adresse og sms nummer for spørsmål eller kommentarer.

Tips for nettseminar:
Følg brukerveiledning for oppkobling til nettseminaret, se påloggings info.
Bruk gjerne en oppkobling for flere i en gruppe om mulig på din arbeidsplass.
HUSK å MUTE mikrofonen på din PC
Koble dere opp tidlige. Gjerne 10 – 15 minutter før møtet begynner. Ved problemer logg av og på igjen.

Fant du det du lette etter?