Nettverk for klinikere med interesse for anabole steroider

Å behandle helseskader og avhengighet etter bruk av anabole steroider er nye oppgaver for mange helsetjenester. Et nasjonalt nettverk skal hjelpe klinikere å komme i gang gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer på kryss og tvers av landet.

Geografisk fordeling av medlemmer i nettverket

Geografisk fordeling av medlemmer i nettverket

I 2013 ble ansvaret for behandling av brukere av anabole steroider med helseproblemer tildelt enheter for behandling av rus- og avhengighetslidelser, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Steroideprosjektet ble opprettet like etterpå, for å sikre at behandlingstilbudet til brukere og deres pårørende blir bedre og mer tilgjengelig i hele Norge. En avgjørende del av den prosessen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom klinikerne som utfører behandlingen. Hva er virksomt, hvilke utfordringer støter de på, hvilke erfaringer kan de dele med andre klinikere og med oss i Steroideprosjektet?

Årlige møter

I 2018 opprettet Steroideprosjektet et nasjonalt klinisk nettverk for å samle klinikere som har erfaring med å behandle denne pasientgruppen, eller som ønsker å lære mer om tematikken. Målet med et slikt nettverk er at vi sammen kan bidra til at kompetansen økes lokalt og nasjonalt ved å dele erfaringer og å lære av hverandre. Medlemmene i nettverket har tilbud om en samling i Oslo en gang i året, hvor vi møtes for å øke faglig kompetanse gjennom foredrag og diskusjoner, oppdatering på ny forskning, og gruppediskusjoner.

Behandler flere pasienter

76 klinikere fra alle helseregioner og nesten alle helseforetak samt flere av de private avtalepartene rundt om i landet, er med i dette nettverket. Deltakerne har varierende yrkesbakgrunn; fra sykepleiere, leger, psykologer til sosialfaglig utdannede.  Dette legger grunnlag for en tverrfaglig erfaringsutveksling. Mellom den første og den andre nettverkssamlingen fikk svært mange flere erfaring med behandling av pasientgruppen. Om det skyldes at tjenestene kartlegger bruk av anabole steroider bedre, eller om antallet pasienter som henvises øker, er ikke sikkert, men det viser uansett behovet for et slikt nettverk.

Nettverket

Her er noen av deltagerne fra møtet høsten 2019. Foto: Tone Øiern

Ønsker du å titte på temaene vi har gått gjennom tidligere kan du se programmet for møtet i 2018 her, 2019 her, og oppsummering av møtet i 2019 ligger her.

Er du kliniker og har erfaring med, eller tror du vil komme til å få erfaring med, behandling av denne pasientgruppen? Da vil vi gjerne ha deg med i nettverket. Ta kontakt ved å sende oss en mail til: steroider@ous-hf.no. Hit kan du også sende mail om du har andre spørsmål.

Fant du det du lette etter?