Norges domstoler

Her kan du som jobber innenfor Norges domstoler få informasjon om rettsmedisinsk saksgang og kontaktinformasjon.

Foto: Shutterstock

​En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller rettsvesen i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Et dødsfall må bekreftes med en legeerklæring som sendes tingretten, dødsdatoen vil da bli registrert i folkeregisteret. Domstolen kan således  starte behandling av evt. saker. Retten kan også oppnevne sakkyndige med spesiell kompetanse på et fagfelt, sakkyndige kan brukes i straffesaker og sivile saker. 

Fant du det du lette etter?