Informasjon til oppdragsgivere

Her kan du som jobber innenfor politi og påtalemyndighet samt Norges domstoler få informasjon om rettsmedisinsk saksgang og kontaktinformasjon.

Foto: OUS

​En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller rettsvesen i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Et dødsfall må bekreftes med en legeerklæring som sendes tingretten, dødsdatoen vil da bli registrert i folkeregisteret. Domstolen kan således  starte behandling av evt. saker. Retten kan også oppnevne sakkyndige med spesiell kompetanse på et fagfelt, sakkyndige kan brukes i straffesaker og sivile saker.  Spørsmål omkring disse temaene kan rettes til vår ekspedisjon.

Fant du det du lette etter?