Helsenorge

Ny forskning fra ReKS

Sammenheng mellom metakognisjon og tilbakeføring til arbeid
neurons

Illustrasjonsfoto: Most photos

Ny studie viser at behovet for å kontrollere tanker ser ut til å ha innflytelse på om kroniske smertepasienter kommer tilbake til jobb. Studien gjort av smerteforsker på ReKS, Henrik Børsting Jacobsen og hans kollegaer fra NTNU undersøkte hvordan såkalte metakognisjoner, som er tanker om tanker eller overordnede mentale mestringsstrategier, påvirket tilbakeføring til arbeid. 


Arbeidsrettet rehabilitering

137 personer deltok på arbeidsrettet rehabilitering. Dette er en behandling som gis til de som er sykemeldt over lengre perioder og som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Deltakerne her sa selv at de hadde problemer med slitenhet og smerter i hovedsak og det var grunnen til fraværet. De mottok 3,5 uker rehabilitering som i hovedsak bestod av aksept og forpliktelsesterapi, og de svarte på et utvalg spørsmål før, etter og ved ett år etter rehaben. Forskerne målte arbeidsdeltakelse ut fra navs register, altså hvor mye trygd en mottok i løpet av en 14 ukers periode. Det viste seg da at de som opplevde endringer i mentale strategier, spesielt behovet for å kontrollere tanker, skilte seg ut positivt i forhold å komme tilbake til jobb. 


Altså var strategien om å kontrollere hva du tenker, og når du skal tenke det en viktig faktor for om sykemeldte deltakere kom tilbake i jobb. Behov for å kontrollere tanker gir økt bekymring, trusselovervåking og forsøk på å kontrollere tanker, noe som sannsynligvis reduserer den kognitive prosesseringskapasiteten for arbeid og påvirker enkeltpersoners tolkninger av deres evne til å arbeide effektivt.

 

 

Betydningen av mestringsstrategier

Mestringsstrategier kan spille en betydelig rolle når det gjelder å forstå sykemeldingsprosessen over tid. Personer som lider av depresjon og angst har en tendens til å forbedre symptomer eller arbeidsrelatert funksjon på kort sikt hvis de blir presset mot arbeid, men de er sårbare for å falle ut igjen på grunn av dårlige mentale håndteringsteknikker. 

 

Du kan lese hele studien i Frontiers in Psychology her