HELSENORGE

Ny metode C1q

Fra og med 04.04.22 skiftet Seksjon for medisinsk immunologi leverandør for analysen C1q.

Foto: Shutterstock

Ny metode C1q

Fra og med 04.04.22 skiftet Seksjon for medisinsk immunologi leverandør for analysen C1q.

​Laboratoriet byttet fra en nefelometrisk metode til en annen. Resultatene fra de to metodene er ikke sammenlignbare, og referanseområdet for den nye metoden er det som er oppgitt av leverandør. Ved spørsmål, kontakt laboratoriet på telefon 22 11 88 90.