HELSENORGE

Ny og bedre behandling av blodpropp i beina

En ny metode med direkte innsprøyting av blodfortynnende medisin i blodproppen i beinet kan føre til mindre plager på lang sikt. Den nye behandlingen er allerede tatt i bruk ved flere sykehus i Norge.

​Blodpropp i beina (dyp venetrombose) er relativt vanlig etter 50-årsalderen, men forekommer også helt ned i tenårene. De fleste blodpropper er små, og da er behandling med vanlige blodfortynnende medisiner tilstrekkelig. Noen blodpropper er mer omfattende, og strekker seg gjennom hele beinet og opp i bekkenet. Slike blodpropper gir ofte senskader i form av et smertefullt og hovent ben (posttrombotisk syndrom), i verste fall med sårdannelse.

Rask behandling hindrer senskader

Når slike senskader har oppstått er de svært vanskelige å behandle. Rask oppløsning av blodproppen lokalt ser heldigvis ut å være effektivt i å hindre utvikling av disse problemene. Det viser den norske CaVenT-studien som vi nylig fikk publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet Haematology.

ny-og-bedre-behandling-ved-blodbropp.jpg

Den nye behandlingen gjennomføres ved innsprøyting av et blodfortynnende legemiddel direkte inn i blodproppen. Dette gjøres gjennom en tynn slange (kateter) som er stukket gjennom huden, og ført via blodårene gjennom selve proppen. En forutsetning for den nye behandlingen, som kalles kateterbasert trombolyse, er tilgang til spesialtrente røntgenleger (intervensjonsradiologer) som bruker røntgengjennomlysning for å legge kateteret på riktig plass i blodproppen.

Les hele blogginnlegget på Forskningssykehuset, forskning.no