HELSENORGE

Ny studie viser kobling mellom hukommelse og smerte

Visste du at hukommelse påvirker hvor mye smerte du tåler?

Bilde av nevroner

Illustrasjonsfoto: Most photos​

​Ny studie​ viser kobling mellom hukommelse og smerte

​Det er psykologspesialist og smerteforsker Henrik Børsting Jacobsen og hans team som har gjort undersøkelsen, som en del av Tromsø-studien. De har undersøkt hvordan  4623 personer i ulik alder reagerer når de blir utsatt for smerte. De har sett på dette i sammenheng med tester av hukommelse og motorisk hurtighet (såkalt kognitive tester).

Deltakerne ble testet på hvor lenge de klarer å sitte med hånden i kaldt vann, en såkalt cold pressor test. Dette er smertefullt og de fleste klarer bare å sitte med hånden i vann en kort stund før de trekker den ut av boksen. Typisk er maksgrensen for selve testen rundt to-tre minutter og i vårt tilfelle var den litt under to minutter. Noen dager i forkant av dette gjennomførte deltakerne også to andre tester for å undersøke hvor godt de husket ord og mønstre. Forskerne kontrollerte deretter for viktige faktorer som vekt, blodtrykk, kjønn, søvn og fysiske plager. Fra tidligere studier forventet forskerne at alder ville påvirke resultatet i stor grad. Derfor ble deltakerne delt inn i tre aldergrupper: de under 60 år, de mellom 60 og 70 år, og de over 70 år.​

Resultater

Resultatet tyder på at personer som gjorde det bedre på de kognitive testene, klarer å holde hånden lengre i det kalde vannet. De gjør det altså bedre på cold pressor testen. Deltakernes alder ser ut til å spille inn ved at de som er eldre viser en sterkere påvirkning fra hukommelse på smertetoleransen. Hos de yngre deltakerne var det hurtighet og konsentrasjon som har størst påvirkning, heller enn hukommelse.

Deltakerne eldre enn 70 år hadde 18 prosent, og 23 prosent større sjanse for å trekke ut hånden sin tidlig dersom de skåret dårligere enn 75 prosent i sin aldersgruppe på verbal hukommelse og/eller prestasjonstesten. For deltakere mellom 60 og 70 år økte sjansen for å trekke hånden ut av vannet tidlig hvis de skåret dårligere enn 75 prosent i sin aldersgruppe på hukommelsestesten. Hos deltakerne yngre enn 60 år økte sjansen for at en trakk hånden ut av det kalde vannet med 14 prosent for hver 25 prosent på prestasjonstesten.

Sammenhengen mellom smerte og oppmerksomhet har blitt undersøkt i små studier tidligere. Denne studien er likevel den første hvor teorien testes på så mange deltakere.

Du kan lese hele studien i European Journal of Pain her.​