Ansatte i NKSU

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal gi lik tilgang i alle helseregioner og ivareta både kliniske oppgaver og forskning. For å sikre dette er det utviklet følgende modell for ansettelser i kompetansetjenesten:

  • 80 % stilling for leder
  • 3 x 20 % stilling for kliniske ernæringsfysiologer som har sin hovedstilling utenfor Helse Sør-Øst. En har stilling i Helse Vest, en i Helse Midt og en i Helse Nord.
  • 2x 20 % stilling for forskere som har sin hovedstilling ved UiO.

I tillegg er 3 stipendiater tilknyttet senteret, alle finansiert av eksterne midler ervervet i åpne utlysninger.

Leder

 
Randi J Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.
Randi er også ernæringskoordinator i FoU-avdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
Tlf.: 922 09 651
E-post: randi.tangvik@helse-bergen.no

Fra Helse Vest
 
Hanne Jessie Juul, klinisk ernæringsfysiolog, MHA.
Hanne er også leder for Seksjon for klinisk ernæring ved Stavanger Universitetssykehuset.
E-post: Hanne.Jessie.Juul@sus.no

Fra Helse Midt-Norge
 

Lene Thoresen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.
Lene jobber også som klinisk ernæringsfysiolog ved St.Olavs sykehus i Trondheim.
Tlf.: 901 14 796
E-post: lene.thoresen@stolav.no

Fra Helse Nord

 
Hugo Nilssen, klinisk ernæringsfysiolog.
Hugo jobber også som leder for Ernæringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord Norge.
E-post: hugo.nilssen@unn.no 

~

Invild Paur er ansatt i et to års engasjement ved NKSU. Hun tiltrådte i januar 2017 og har som hovedoppgave å bygge opp et ernæringsregister og biobank. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har en PhD fra avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO. E-post: inpaur@ous-hf.no

 

 Bilde Bjørn.jpg       

 Bjørn Steen Skålhegg, professor i molekylær ernæringsbiologi. Tlf.: 990 11 610  E-post:  b.s.skalhegg@medisin.uio.no

Bilde Lene F A.jpg

Lene Frost Andersen, professor i kostholdsvitenskap. Tlf.: 473 65 594 E-post: l.f.andersen@medisin.uio.no


Ane Sørli Kværner

Bilde Hanne Ræder Stipendiat.jpg  Hanne Ræder

Bilde Mari Paulsen Stipendiat.jpg Mari Paulsen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.