Ansatte i NKSU

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal gi lik tilgang i alle helseregioner og ivareta både kliniske oppgaver og forskning. For å sikre dette er det utviklet følgende modell for ansettelser i kompetansetjenesten:

  • 80 % stilling for leder
  • 3 x 20 % stilling for kliniske ernæringsfysiologer som har sin hovedstilling utenfor Helse Sør-Øst. En har stilling i Helse Vest, en i Helse Midt og en i Helse Nord.
  • 2x 20 % stilling for forskere som har sin hovedstilling ved UiO.

I tillegg er 3 stipendiater tilknyttet senteret, alle finansiert av eksterne midler ervervet i åpne utlysninger.

Leder

 
Randi J Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.
Randi er også ernæringskoordinator i FoU-avdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
Tlf.: 922 09 651
E-post: randi.tangvik@helse-bergen.no

Fra Helse Vest
 
Hanne Jessie Juul, klinisk ernæringsfysiolog, MHA.
Hanne er også leder for Seksjon for klinisk ernæring ved Stavanger Universitetssykehuset.
E-post: Hanne.Jessie.Juul@sus.no

Fra Helse Midt-Norge
 

Lene Thoresen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.
Lene jobber også som klinisk ernæringsfysiolog ved St.Olavs sykehus i Trondheim.
Tlf.: 901 14 796
E-post: lene.thoresen@stolav.no

Fra Helse Nord

 
Hugo Nilssen, klinisk ernæringsfysiolog.
Hugo jobber også som leder for Ernæringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord Norge.
E-post: hugo.nilssen@unn.no 

~

Invild Paur er ansatt i et to års engasjement ved NKSU. Hun tiltrådte i januar 2017 og har som hovedoppgave å bygge opp et ernæringsregister og biobank. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har en PhD fra avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO. E-post: inpaur@ous-hf.no

 

 Bilde Bjørn.jpg       

 Bjørn Steen Skålhegg, professor i molekylær ernæringsbiologi. Tlf.: 990 11 610  E-post:  b.s.skalhegg@medisin.uio.no

Bilde Lene F A.jpg

Lene Frost Andersen, professor i kostholdsvitenskap. Tlf.: 473 65 594 E-post: l.f.andersen@medisin.uio.no


Ane Sørli Kværner

Bilde Hanne Ræder Stipendiat.jpg  Hanne Ræder

Bilde Mari Paulsen Stipendiat.jpg Mari Paulsen

Fant du det du lette etter?