Intern utlysning: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut med doktorgradskompetanse som søker

Intern utlysning av midler for sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut med doktorgradskompetanse til forskningsprosjekter i 2020.

Søknadsfrist:

1. november 2019 til post.forskning@ous-hf.no

 

Formål

 • Stimulere til at flere sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med doktorgrad fortsetter i forskning etter avlagt doktorgrad.
 • Bidra til karrierebygging, inkludert utvikling av selvstendighet og veilederkompetanse.
 • Bidra til å bygge opp flere helsefaglige forskningsmiljøer med økt evne til å innhente ekstern finansiering.

Hvem kan søke:

 • Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med avlagt doktorgrad. Søkere med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad vil bli prioritert.
 • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Rammer og regler for bruk av midlene:

 • Tildeling av inntil 250.000 kroner til delfinansiering av tre prosjekter ved OUS, hvorav to tildelinger til sykepleiere og én tildeling til fysioterapeut/ergoterapeut. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 250.000, total ramme for utlysningen er 750.000 kroner.
 • Ettårig støtte.
 • Midlene kan brukes til løpende lønns- og driftskostnader, f. eks. utenlandsopphold, mottak av gjesteforskere, frikjøpsordninger (frikjøp til gjennomføring av prosjektet eller til å arbeide med søknad om ekstern finansiering av prosjektet), delfinansiering av stilling etc.
 • Midlene kan ikke brukes til investeringer (anskaffelser over 100.000 kroner og mer enn tre års levetid).
 • Midlene må benyttes i 2020 og er ikke overførbare til senere år.
 • Midlene skal forvaltes av OUS og kan ikke overføres til eksterne partnere. Utlegg fra samarbeidspartnere kan refunderes, der dette er avtalt.


Fant du det du lette etter?