Intern utlysning: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut med doktorgradskompetanse som søker

Intern utlysning av midler for sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut med doktorgradskompetanse til forskningsprosjekter i 2020.

Søknadsfrist:

1. november 2019 til post.forskning@ous-hf.no

 

Formål

 • Stimulere til at flere sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med doktorgrad fortsetter i forskning etter avlagt doktorgrad.
 • Bidra til karrierebygging, inkludert utvikling av selvstendighet og veilederkompetanse.
 • Bidra til å bygge opp flere helsefaglige forskningsmiljøer med økt evne til å innhente ekstern finansiering.

Hvem kan søke:

 • Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med avlagt doktorgrad. Søkere med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad vil bli prioritert.
 • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Rammer og regler for bruk av midlene:

 • Tildeling av inntil 250.000 kroner til delfinansiering av tre prosjekter ved OUS, hvorav to tildelinger til sykepleiere og én tildeling til fysioterapeut/ergoterapeut. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 250.000, total ramme for utlysningen er 750.000 kroner.
 • Ettårig støtte.
 • Midlene kan brukes til løpende lønns- og driftskostnader, f. eks. utenlandsopphold, mottak av gjesteforskere, frikjøpsordninger (frikjøp til gjennomføring av prosjektet eller til å arbeide med søknad om ekstern finansiering av prosjektet), delfinansiering av stilling etc.
 • Midlene kan ikke brukes til investeringer (anskaffelser over 100.000 kroner og mer enn tre års levetid).
 • Midlene må benyttes i 2020 og er ikke overførbare til senere år.
 • Midlene skal forvaltes av OUS og kan ikke overføres til eksterne partnere. Utlegg fra samarbeidspartnere kan refunderes, der dette er avtalt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.