Lovende resultater om Remdesivir, men vi trenger ytterligere data

Amerikanske National Instituteof Health (NIH) har i en ny studie påvist lovende resultater for legemiddelet Remdesivir, som behandling mot koronaviruset. – Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust.

Remdesivir testes ut som ett av flere medikamenter mot Covid-19-sykdom
Bildetekst: ”For Clinical Trial Use Only” - Remdesivir som pulver i hetteglass. Denne medisinen skal brukes på intensivpasienter innlagt ved OUS Rikshospitalet og som inngår i WHO-studien. Foto Anders Bayer/OUS

​29. april presenterte USAs fremste smittevernekspert Dr. Anthony Fauci på en pressekonferanse med USAs president Donald Trump foreløpige resultater fra en studie som viser at legemiddelet Remdesivir gir god effekt i behandling av Covid-19-sykdom. Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust synes det er positivt at vi får lovende resultater, men understreker at det er for tidlig å konkludere med at vi nå har en behandling som virker mot koronaviruset.

- Resultatene som nå er lagt frem er gledelige, men vi må ikke glede oss for tidlig. Nå er det er viktig at vi forsetter arbeidet med å samle inn data og informasjon i minst like stor hastighet som tidligere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Det testes nå ut en rekke medisiner i studier i hele verden. For å få sikker kunnskap må vi gjøre nok tester, og det er bare slik vi kan si om medisin faktisk fungerer mot koronaviruset, og om den eventuelt kan ha uventede bivirkninger sier Røttingen.

Også professor Pål Aukrust er synes det er positivt med resultatene fra den amerikanske studien, men fremhever at det er for tidlig å si at vi nå har funnet en behandling.

- Remdesivir er ett av legemidlene som vi nå tester mot koronaviruset på norske sykehus. For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot koronaviruset. Vi ser noen spennende funn, men vi må fortsette å samle inn data, både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer, sier Aukrust.

Foreløpige resultater i den amerikanske studien indikerer at pasienter som fikk Remdesivir hadde 31% raskere tid til restitusjon enn de som fikk placebo. Median tid til restitusjon var 11 dager for pasienter som ble behandlet med Remdesivir sammenlignet med 15 dager for de som fikk placebo. Resultatene antydet også en overlevelsesgevinst, med en dødelighetsgrad på 8,0% for gruppen som mottok Remdesivir mot 11,6% for placebogruppen.

Røttingen og Aukrust har begge roller i WHOs korona-studie "SolidarityTrail", hvor blant annet Remdesivir blir testet ut på norske pasienter. John-Arne Røttingen leder den globale koordineringen av studien, mens Pål Aukrust leder den norske delen av studien, der sykehus over hele Norge medvirker for å sikre bredde og god inkludering.

Fant du det du lette etter?