nutritionDay pilot

Oppfordring om å teste de nye nD spørreskjemaene den 23.02.17.

Det foreslås at nD gjennomføres som en pilot på en eller to avdelinger ved ditt sykehus for å avdekke eventuelle svakheter med spørreskjemaene. I tillegg er det viktig å finne ut hvordan personvernombudene ved de forskjellige sykehusene nå vurdere krav til skriftlig samtykke, eventuelt om de godtar gjennomføringen av nD som en kvalitetskontroll på om vedtatt ernæringspraksis følges.

Reviderte spørreskjemaer lastes ned fra nutritionDays hjemmeside