Utlysning: OUS’ strategiske forskningsområder 2019-2024


OUS lyser ut midler til tverrdisiplinære forskningsprosjekter, på tvers av klinikker i OUS. Hver prosjektansvarlig klinikk kan sende inn maksimalt 3 søknader. Kontakt klinikkens forskningsleder for informasjon om prosess og frister i aktuell klinikk.

Rammer:

Søknadsfrist: 1. februar 2019 (OBS! lokale frister gjelder per klinikk)

Varighet: Seks år, forutsatt godkjent midtveisevaluering etter tre år

Finansiering: 1,2 mill. kr. per prosjekt per år, dvs. inntil 7,2 mill. kr. per prosjekt over hele perioden. Det innvilges tre prosjekter med oppstart 2019 og planlegges for tre nye fra 2022.

Formål:

Utlysningen er en videreføring og justering av ordningen med Fokuserte forskningsområder i OUS. OUS ønsker med dette å styrke nye tverrdisiplinære forskningsprosjekter av høy kvalitet. Satsingenes formål er:

  • å forbedre kvalitet i pasientbehandling/diagnostikk i samarbeid med våre brukere – prosjektene skal dekke aktuelle behov og være nyskapende
  • å etablere nye faglige samarbeidskonstellasjoner på tvers av avdelinger og klinikker i OUS, i tillegg til å samarbeide bredt eksternt
  • å bidra til karrierebygging for yngre forskere ved å gi særlig talentfulle forskere en selvstendig rolle i prosjektet
  • å dra nytte av eksisterende infrastrukturer og kompetansemiljøer (teknologier, utstyr, kjernefasiliteter etc.)
  • å bidra til at flere miljøer blir internasjonalt konkurransedyktige - det forventes at det søkes om større nasjonale og internasjonale tildelinger som en del av satsingen

Full utlysningstekst:

Søknadsskjema:

Fant du det du lette etter?