Utlysning: Stimuleringsmidler til forskningsprosjekter med sykepleier som søker

Intern utlysning av midler for sykepleiere med doktorgrad til forskningsprosjekter i 2019.

Søknadsfrist:

3. desember 2018 til post.forskning@ous-hf.no

 

Hensikt/formål

  • Å stimulere til at flere sykepleiere fortsetter i forskning etter doktorgrad.
  • Bidra til å bygge opp flere sykepleiere med veiledningskompetanse og evne til å konkurrere om eksterne midler og som kan bidra til oppbygging av miljøer.

Hvem kan søke:

  • Sykepleiere med avlagt doktorgrad. Søkere med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad vil bli prioritert.
  • Søker skal være ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Rammer og regler for bruk av midlene:

  • Tildeling av inntil 250.000 kroner til delfinansiering av to prosjekter ved OUS (total ramme for utlysningen er 500.000 kroner)
  • Ettårig støtte.
  • Midlene kan brukes til løpende lønns- og driftskostnader, f. eks. utenlandsopphold, mottak av gjesteforskere, frikjøpsordninger, delfinansiering av stilling etc.
  • Midlene kan ikke brukes til investeringer (anskaffelser over 100.000 kroner og mer enn tre års levetid).
  • Midlene må benyttes i 2019 og er ikke overførbare til senere år (internt bevilget).
  • Midlene skal forvaltes av OUS og kan ikke overføres til eksterne partnere. Utlegg fra samarbeidspartnere kan refunderes, der dette er avtalt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.