Hjelper barnehageansatte å tilrettelegge for barn med epilepsi

Hvordan påvirker epilepsi barnets utvikling, læring, hverdag og livskvalitet?
Det er temaer i kurset «Epilepsi og barnehage – hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre», som SSE nylig strømmet til rundt 500 barnehageansatte og andre fagpersoner over hele landet.

Ellen Sundland Kjendbakke og Marte Årva, kursledere ved kurset Epilepsi og barnehage - Hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre
– Deltakere var svært motiverte og vi fikk mange gode og nyttige spørsmål under sendingen. Det ble en fin dialog, forteller Kjendbakke og Årva. Foto: Oslo universitetssykehus

Barnehagene trenger informasjon

Hvordan barn blir påvirket av sin epilepsi er viktig informasjon å nå ut til barnehagene med, og informasjonen er etterspurt, mener kurslederne Ellen Sundland Kjendbakke og Marte Årva ved SSE. Temaet får ikke alltid like stor oppmerksomhet som det rent medisinske ved epilepsi, som anfall og anfallsstoppende behandling, forteller de.

Camilla Voss foreleser

Spesialpedagog Camilla Voss fra Solberg skole. Foto: Oslo universitetssykehus

Vil gjøre tilleggsutfordringer mer kjent

– Med tidlig debut av epilepsi, øker risikoen for tilleggsvansker senere i livet, sier Årva. Barnas behov for tilrettelegging blir ikke alltid fanget opp tidlig nok. Det kan for eksempel være utfordrende å oppdage språkvansker hos et barn med epilepsi. Vanskene synes gjerne ikke så godt i starten. Derfor er det viktig med kunnskap om når en bør sette i gang utredning av behov for tiltak hos barn med epilepsi, sier Årva.

Selv om det er viktig at de som jobber i barnehage vet hvordan de skal håndtere et epilepsianfall, er det ikke nok, presiserer hun:

– For at tilretteleggingen for barna skal bli vellykket, må vi ta hensyn til alle sidene ved det å ha epilepsi. Derfor ønsker vi å gjøre tilleggsutfordringer ved epilepsi mer kjent.

Nytt samarbeid om kurs

– Det er første gang våre enheter samarbeider om et kurs. Det er inspirerende å lage og sende et kurs, når vi vet at nytten er så stor, sier Kjendbakke og Årva.

Spesialisert kunnskap om epilepsi og pedagogikk

– Det er ikke mulig for alle som arbeider med barn å holde seg oppdaterte på for eksempel sjeldne epilepsirelaterte tilstander, både på grunn av at en ikke får nok erfaring med barn med disse tilstandene, og fordi det er lite forskning på feltet. Spesialpedagogisk observasjonsenhet ved SSE har spisskompetanse innen epilepsi knyttet opp mot pedagogikkfeltet, og et unikt erfaringsgrunnlag innen blant annet sjeldne epilepsier, forteller Årva.

Guro Minken, Marte Årva og Ellen Sundland Kjendbakke

Ellen Sundland Kjendbakke (t.h.) er undervisningsleder ved Seksjon for fag og undervisning, Marte Årva (midten) leder Spesialpedagogisk observasjonsenhet. Her sammen med psykolog Guro Minken, som snakket om kognitiv fungering hos barn med epilepsi. Foto: Oslo universitetssykehus.

Gode tilbakemeldinger: – Dyktige fagfolk

Deltakerne melder tilbake at de opplever kurset som nyttig, inspirerende og lærerikt. De sier også at kurset gir større trygghet og bekreftelse på jobben de gjør. Foredragsholderne får tilbakemeldinger om at de er faglig sterke, og at de likevel forklarer emnene på en forståelig måte.

Mens kurset pågikk kom følgende kommentar på Facebook-siden til SSE: «Takk for et bra kurs! Her er det dyktige fagfolk som formidler forskningsbasert kunnskap om epilepsi hos barn i førskolealder med innsikt, engasjement og god formidlingsevne. Anbefaler alle som jobber med barn i barnehage og på de laveste klassetrinnene å få med seg dette kurset.»

Temaer

Kjendbakke viste tilgjengelige nettressurser om epilepsi fra SSE og viste litt fra e-læringskurset for barn: EpiSnakk. Hun viste også Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi (www.epilepsibehandling.no).
Se alle E-læringskursene fra SSE på www.oslo-universitetssykehus.no/elæringepilepsi

 

Kari M. Aaberg foreleser.

Overlege Ph.d. Kari M. Aaberg holdt forelesningen «Hva er epilepsi? Epilepsi og komorbiditet». Foto: Oslo universitetssykehus

Camilla Voss, Christiane Sørensen og Marte Årva står foran kamera.

Logoped og audiopedagog Christiane Sørensen (midten), og spesialpedagog Camilla Voss fra Solberg skole (t.v.) samt Marte Årva snakket om konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen. Kurset ble avsluttet med en spørretime for innsendte spørsmål. Foto: Oslo universitetssykehus

Målgrupper

Kurset er rettet mot alle som jobber i barnehage eller småtrinnet skole, spesialpedagoger, helsesykepleiere/sykepleiere, psykologer, ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), øvrig helsepersonell og andre interesserte fagpersoner.

Godkjenning

Kurset er godkjent som seks timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister og i Norsk sykepleierforbunds godkjenningsorden klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Fant du det du lette etter?