Om akkreditering

Akkreditering er en godkjenning av organisasjonens utføring av angitte oppgaver i henhold til gitte krav.

Foto: OUS

Store deler av oppdragsvirksomheten i rettsmedisinske fag er akkreditert gjennom ISO 17025. Akkreditering omfatter definerte krav til den analytiske virksomheten, samt systemer som ivaretar den øvrige delen av driften. Herunder har man et system for avviks-og klagehåndtering, og alle klager som kommer til avdelingen behandles og besvares i henhold til dette. Oppdragsgiver skal være sikker på at feil som oppdages, umiddelbart blir vurdert og nødvendige korreksjoner utført, og at klagen besvares. Tilbakemeldinger angående feil, store eller små, eller andre former for misnøye bes rapportert til riktig avdeling. Disse kan formidles der det er naturlig; via telefon, e-post eller andre tjenlige kanaler.

Fant du det du lette etter?