Om Avdeling for farmakologi

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) er organisert i Klinikk for laboratoriemedisin, og omfatter farmakologisk kompetanse og virksomhet både ved OUS og ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter og riktig bruk av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasientsikkerhet.

 

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) er organisert i Klinikk for laboratoriemedisin, og omfatter farmakologisk kompetanse og virksomhet både ved OUS og ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter og riktig bruk av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasientsikkerhet.

Hovedoppgaven til Avdeling for farmakologi er å understøtte optimal legemiddelbehandling og å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler.

Avdelingens kjerneoppgaver omfatter

  • analyse av legemidler, rusmidler og dopingmidler og vurdering av resultatene av disse analysene
  • informasjon og veiledning i spørsmål knyttet til terapeutisk og praktisk bruk av legemidler
  • bivirkningsovervåking
  • legemiddelforsyning og -beredskap
  • legemiddeløkonomi
  • undervisning
  • forskning, innovasjon og utvikling

For å håndtere de mange ulike oppgavene på best mulig måte, har vi organisert avdelingen i åtte seksjoner, som vist i organisasjonskartet under. De tre seksjonene for klinisk farmakologi, seksjon for legemiddelkomité og –sikkerhet og seksjon klinisk forskningspost er sykehusinterne seksjoner. Seksjon Farmakologisk institutt er organisert under Det medisinske fakultet, UiO og Norges laboratorium for dopinganalyse og Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS) får sine oppdrags- og tildelingsbrev fra henholdsvis Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet via Statens legemiddelverk.

I Avdeling for farmakologi ønsker vi å ha tett samarbeid med andre avdelinger ved OUS slik at vi videreutvikler våre tjenester i henhold til medisinsk behov og faglig utvikling. Vi ønsker også tett samarbeid med forskningsmiljøer i og utenfor OUS og UiO slik at vi sammen kan generere ny kunnskap om eksisterende og nye legemidlers egenskaper og potensiale.

Avdeling for farmakologi har kompetente medarbeidere som yter tjenester av høy kvalitet og er faglig ledende nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen hadde ved utgangen av 2018 totalt ca. 125 ansatte.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?