HELSENORGE

Elektronisk undervisning om nevropatisk smerte

Dr Per Hansson (nevrolog og smertespesialist, Avd. for smertebehandling, OUS, og professor ved det Karolinska institutet.) har laget en videoserie om nevropatiske smerter.

​Hovedmålgruppe er allmennleger/fastleger, spesialister og annet helsepersonell som arbeider med nevropatisk smerte.


Trykk her får å se video om nevropatisk smerte