Framtidens OUS idefase

I desember 2012 begynte Oslo universitetssykehus (OUS) en utredning for å se på frem­tidig lokali­sering og organisering av sykehuset. Prosjektet ble kalt Framtidens OUS, idéfase. Idefaseprosjektet er nå avsluttet, og prosjekteringsansvar for den videre utviklingsprosessen for OUS ligger hos Helse Sør-Øst.

​Prosjektet kom med sin første rapport i juni 2014. Denne ble sendt på en offentlig høringsrunde og gjennomgikk ekstern kvalitetssikring høsten 2014. Rapporten ble så revidert og lagt frem for sykehusstyret i april 2015. Styret bestilte da ytterligere utredning av organisering av kreftbehandling i sykehuset, og mulighetene for å opprette et nytt lokalsykehus i Oslo. De to delutredningen om kreft og lokalsykehus ble, sammen med den endelige overordnede utredningen, behandlet av sykehusstyret ved juletider i 2015. En samlet og ferdig idefaserapport ble oversendt fra styret i OUS til styret i Helse Sør-Øst i januar 2016.

Over til Helse Sør-Øst

Saken ble behandlet på Helse Sør-Østs styremøte den 16. juni 2016. Helse Sør-Øst vedtok at  Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Vedtaket i Helse Sør-Øst 16.10.2016

Helse Sør-Øst eier og leder prosjektet videre gjennom konseptfaser, forprosjekt og byggeprosjekt. OUS sin rolle er å gi innspill til Helse Sør-Øst for å sikre gode løsninger for pasientbehandling og drift.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst


For media

Journalister som ønsker mer informasjon bes henvende seg til medievakten ved Oslo universitetssykehus.

Rapporter og dokumenter fra prosjektet Framtidens OUS, idefase

Alle rapportene fra prosjektet er offentlig tilgjengelige. Ved spørsmål, send e-post til framtidensous@ous-hf.no eller  post.kommunikasjon@ous-hf.no.


Styrevedtak som omhandler idefaseprosjektet

Rapporter fra prosjektet Framtidens OUS, idefase har blitt behandlet på styremøter i sykehuset.

Styrets nettsider


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.