Framtidens OUS idefase

I desember 2012 begynte Oslo universitetssykehus (OUS) en utredning for å se på frem­tidig lokali­sering og organisering av sykehuset. Prosjektet ble kalt Framtidens OUS, idéfase. Idefaseprosjektet er nå avsluttet, og prosjekteringsansvar for den videre utviklingsprosessen for OUS ligger hos Helse Sør-Øst.

​Prosjektet kom med sin første rapport i juni 2014. Denne ble sendt på en offentlig høringsrunde og gjennomgikk ekstern kvalitetssikring høsten 2014. Rapporten ble så revidert og lagt frem for sykehusstyret i april 2015. Styret bestilte da ytterligere utredning av organisering av kreftbehandling i sykehuset, og mulighetene for å opprette et nytt lokalsykehus i Oslo. De to delutredningen om kreft og lokalsykehus ble, sammen med den endelige overordnede utredningen, behandlet av sykehusstyret ved juletider i 2015. En samlet og ferdig idefaserapport ble oversendt fra styret i OUS til styret i Helse Sør-Øst i januar 2016.

Over til Helse Sør-Øst

Saken ble behandlet på Helse Sør-Østs styremøte den 16. juni 2016. Helse Sør-Øst vedtok at  Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Vedtaket i Helse Sør-Øst 16.10.2016

Helse Sør-Øst vil nå føre prosjektet videre gjennom konseptfaser, forprosjekt og byggeprosjekt.

Prosjektets nettsider hos Helse Sør-Øst

Rapportene fra prosjektet Framtidens OUS, idefase

Alle rapportene fra prosjektet er offentlig tilgjengelige, og kan oversendes per epost på forespørsel. Send e-post til post.kommunikasjon@ous-hf.no

Følgende dokumenter er tilgjengelige på forespørsel:

 • Idefase sluttrapport Framtidens OUS, 28.01.2016
  • Idefaserapport Radiumhospitalet, 17.12.2015
  • Idefaserapport Regional sikkerhetsavdeling 17.2.2015
  • Delrapport om fysiske løsninger, 17.12.2015
  • Vedlegg 9 Areal og økonomi
  • Delrapport alternativ 2 Delt løsning, 24.11.2014
  • Delrapport om etapper, 12.10.2015
  • Delrapport om virksomhetsløsninger, 28.02.2014
  • OPAK-Metier kvalitetssikring av idefasen, 11.02.2016
  • Delrapport om risiko i byggefase 04.04.2016
  • ROS-analyse 18.04.2016
  • Virksomhetsmodell for kreftbehandling i Oslo universitetssykehus 19.05.2016
 • Delrapport om kreftområdet, 04.2015
  • 18 vedlegg med innspill fra ulike fagmiljøer innen kreftbehandling
 • Delrapport om lokalsykehus, 31.08.2015
  • 6 vedlegg med innspill fra ulike fagmiljøer og Oslo kommune

Styrevedtak som omhandler idefaseprosjektet

Rapporter fra prosjektet Framtidens OUS, idefase har blitt behandlet på styremøter i sykehuset.

Styrets nettsider


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.