HELSENORGE

Å gi en gave

Gaver kan gis uten noe bestemt formål eller i hovedsak til beste for pasienter ved sykehuset eller som støtte til forskning og utvikling, herunder utprøvende behandling.  Gaver gis til Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus.

Gaver ses i sammenheng og forvaltes til beste for pasienter, brukere og virksomheten.

Alle gaver til sykehuset går uavkortet videre. Det er en målsetning at gavemidler skal utgjøre et tillegg.  De skal ikke brukes til generell drift. 

Gavemidler til pasientvelferd blir anvendt med vekt på at midlene går til adspredelse og gledeskapende tiltak for pasientene.

Gavemidler til forskning blir tildelt etter anbefaling fra en rådgivende komité for å sikre en god anvendelse og for å forbedre vårt behandlingstilbud. Hovedområdene for støtte er kreft, kvinnesykdommer, barn (se Barnestiftelsen nedenfor), hjerte-karsykdom, nevrologiske sykdommer, psykiatri og avhengighet og ny teknologi. Givere kan oppgi at de ønsker å støtte et annet område.

Dersom giver har et spesifikt ønske om formål og/eller mottagerenhet av gaven, må dette spesifiseres.  Sykehuset tar ikke imot gaver til enkeltpersoner.

Ordningen administrerer gaver til alle virksomhetsstedene i Oslo universitetssykehus; Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus osv.

Oppgi gjerne navn og adresse på giver.

Innbetalinger gjøres på Vipps nummer 73 87 28.

eller til Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus på konto nummer: 8601.72.95928

Postadresse:
Fondsstiftelsen, Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus, bygg 1
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

​Organisasjonsnummer til Fondsstiftelsen: 999 294 820

Gaver som er særskilt rettet mot barn kan gis til Barnestiftelsen som er knyttet til Barne- og ungdomsklinikken i Oslo universitetssykehus HF.


Fant du det du lette etter?