HELSENORGE

Bruken av gaver

Gaver har de siste ti årene gitt anledning til å støtte over 200 ulike aktiviteter, prosjekter og tiltak i sykehuset.  Her er noen eksempler på hva gavemidler har bidratt til.

 

Gaver tildeles til alle virksomhetsstedene som Radiumhospitalet, Ullevål sykehus, Aker sykehus, Rikshospitalet og så videre.

Midler deles ut en gang årlig etter utlysning og søknader fra ansatte. Det er mange søknader fra de ansatte om støtte fra gaver til gode tiltak og tildelingen må prioriteres.

Gaver går i hovedsak til støtte til beste for pasienter ved sykehuset eller til forskning og utvikling, herunder utprøvende behandling.

Det er begrenset med midler til pasientvelferd og ved tildeling er det lagt vekt på at disse midlene går til adspredelse og gledesskapende tiltak for pasienter og brukere.

Søknader om støtte til forskning vurderes av en egen rådgivende komité. Målsetningen er at de som mottar tildeling får så mye at det utgjør et vesentlig bidrag samtidig med at midlene fordeles på en god måte blant søknadene. 

Det er en målsetning at gavemidler skal utgjøre et tillegg. De skal ikke brukes til generell drift.

Fant du det du lette etter?