HELSENORGE
Forskning på blod- og benmargskreft

Biobanking av akutte leukemier og testing av ny immunterapi for leukemi

Ny immunterapi baserer seg på generering av immunreseptorer som selektivt kan gjenkjenne kreftceller. Utviklingsprosjektet fikk støtte fra gavemidlene i 2018 og 2019. 

Immunreseptorene denne genterapien genererer kan bli overført ved genteknologi i laboratoriet til immunceller fra pasienter. Vi kan deretter gi genmodifiserte immunceller tilbake til pasienten ved blodtransfusjon, og kan selektivt drepe kreftcellene.

Nylig godkjent

Denne typen genterapi ble nylig godkjent av det amerikanske legemiddelverket og kan kurere 40–50 prosent av pasienter med visse former for blodkreft (B-celleleukemi) og lymfekreft – såkalt CAR19-terapi. 

Våre immunreseptorer baserer seg på tilsvarende behandlingsprinsipp, men er rettet mot andre målmolekyler i kreftcellene og mot andre leukemiformer.

Akutt leukemi og ny immunterapi

Søknaden gjelder dekning av kostnader til biobanking av levende celler fra alle pasienter med akutt leukemi som blir lagt inn til behandling ved Rikshospitalet i 2020, og preklinisk testing av ny immunterapi. Vi har vist at testing av ny immunterapi på vitalfrosne celler fra pasienter gir viktig informasjon om effektiviteten og selektiviteten til immunreseptorer. Biobanken som er etablert til nå er en uvurderlig ressurs for alle forskere ved Oslo universitetssykehus.

Biobanking​

Tildelingen betyr at vi får delfinansiering til biobanking, slik at vi kan lagre levende celler fra flere pasienter med blodkreft, og til pre-klinisk testing av ny immunterapi. Vitalfrosne celler fra kreftpasienter er avgjørende for å kunne drive forskning som danner grunnlag for forbedret diagnostikk og behandling av blodkreft.

Prosjektleder Johanna Olweus

Johanna Olweus


Fant du det du lette etter?