HELSENORGE
Kreftforskning

Blodtrykksmedisin mot tilbakfall av prostatakreft etter robot assistert prostatektomi

PErioperativ BetaBlokker i Robot Assistert Lapraskopisk Prostatektomi (PEBB-RALP) er en fase 2 studie som skal avklare muligheten for å gjennomføre en randomisert klinisk studie hvor målet er å bestemme effekten av ikke-selektive beta-blokkere på tilbakefall etter kirurgi.  Prosjektet fikk gavemidler i 2021.

 

Lenke til registerstudie:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788446

 

 

Kristin Austlid Tasken

 

 Shivanthe Sivanesan

Fant du det du lette etter?