HELSENORGE
Kreftforskning

Blodtrykksmedisin mot tilbakfall av prostatakreft etter robot assistert prostatektomi

PErioperativ BetaBlokker i Robot Assistert Lapraskopisk Prostatektomi (PEBB-RALP) er en fase 2 studie som skal avklare muligheten for å gjennomføre en randomisert klinisk studie hvor målet er å bestemme effekten av ikke-selektive beta-blokkere på tilbakefall etter kirurgi. 

Prosjektet fikk gavemidler i 2021.


Portrettbilde av Kristin Austlid Tasken

Kristin Austlid Tasken

Portrettbilde av  Shivanthe Sivanesan

Shivanthe Sivanesan

Fant du det du lette etter?