HELSENORGE
Hjerteforskning

Fostervekst og svangerskapskomplikasjoner blant kvinner med hjertesykdom i Norge

Hjertesykdom hos gravide kan medføre en stor risiko for mor og barnet under et svangerskap. I de mest alvorlige tilfellene kan mors hjertesykdom kombinert med svangerskap utgjøre en risiko for alvorlige komplikasjoner og i verste utfall død.  På grunn av bedre behandling og oppfølging av kvinner med kjent hjertesykdom de siste tiårene er det nå aktuelt for flere å kunne få barn. Man vet at gravide med hjertesykdom har økt risiko for blant annet blodtrykkskomplikasjoner, lav fostervekst og for tidlig fødsel. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om mekanismene bak disse komplikasjonene, hvordan de kan forhindres, og hvordan pasientene kan følges opp best mulig gjennom hele svangerskapet, fødselen og tiden etter.   Prosjektet fikk gavemidler i 2021.

​​

Ingvil Sørbye, leder av "Najonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide"

 

Mette-Elise Estensen, Hjerte- og lungeklinikken


Ingrid Langen, Kvinneklinikken

Fant du det du lette etter?