HELSENORGE
Nyreforskning

Hjemmemonitorering av blodtrykk hos nyretransplanterte

Nyretransplanterte pasienter har betydelig økt risiko for å utvikle hjerte- karsykdom, og høyt blodtrykk forekommer hos over 80 prosent.  Hensikten med studien er å bidra til forbedret etterbehandling og oppfølging av nyretransplanterte.  Studien fikk støtte fra gavemidler i 2019.

Hjemmemonitorering av blodtrykk gir mer reproduserbare verdier enn målinger foretatt på legekontoret ved at blodtrykksnivåer målt ved hjemmemonitorering gir sterkere assosiasjon til organskade og er sterkere prediktor for hjerte- og karsykdom og død. Studier i den generelle befolkningen har også vist bedre medikamentetterlevelse og bedre blodtrykkskontroll med hjemmemonitorering av blodtrykk, men tilsvarende studier mangler hos nyretransplanterte. I denne studien ønsker vi å randomisere 458 nyretransplanterte pasienter til enten hjemmemonitorering av blodtrykk eller standard oppfølging. Begge gruppene følges i ett år, og det planlegges å registrere brukererfaring og livskvalitet, samt vurdere eventuelle effekter på rutinemessig innsamlede parametere i oppfølgingen, som medikamentetterlevelse og målt nyrefunksjon. Hensikten med studien er å legge grunnlag for forbedret etterbehandling og oppfølging av nyretransplanterte og dermed redusere risiko for hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppen.

Prosjektleder Dag Olav Dahle

Dag Olav Dahle

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?