HELSENORGE
Hjerteforskning

Dødsfall hos hjertesyke barn

I Norge blir det hvert år født 600 til 700 barn med medfødt hjertefeil. Om lag en fjerdedel er så alvorlig at barna trenger tidlig behandling og livslang oppfølging. Forskningsprosjektet "Livet skal leves" fikk i 2019 støtte fra gaver til forskning.

Vanligste dødsårsaken hos barn​​

For 25 år siden døde 15 prosent i forbindelse med inngrep, men våre resultater viser at det i dag bare skjer unntaksvis. Likevel er hjertefeil fortsatt en av de vanligste dødsårsakene hos barn. Nå er tiden frem til operasjon og forløpet utenfor sykehus mest kritisk for overlevelsen. ​Tilleggsproblemer har vist seg å være viktig, men ellers er risikofaktorene ikke godt beskrevet. 

Forekomst og årsaker​​

Vi trenger oppdatert kunnskap for å vite hvordan vi best skal ivareta barn med hjertefeil, både de som dør og de som overlever. Dette prosjektet har til hensikt å beskrive forekomst av og årsaker til tidlig død hos barn med alvorlig medfødt hjertefeil og vil gi ny kunnskap om dagens behandlingsforløp hos små barn med hjertefeil. 

Resultatene​

Resultatene vil avdekke betydningen av hjerterelaterte dødsfall, palliasjon, samhandling og støtte til barnas foreldre. Ut fra dette kan man organisere persontilpasset oppfølging med avklarte roller og definert ansvar for alle nivåer i behandlingskjeden. 

Den første publikasjonen er nettopp akseptert i det anerkjente tidsskriftet «Archives of Disease in Childhood». 

Prosjektet har så langt vært finansiert av oppstartsmidler, og tildelingen blir et viktig bidrag for å kunne fortsette i neste år. 

Prosjektleder Henrik Holmstrøm

Henrik Holmstrøm, prosjektleder.                         

Prosjektdeltaker Gunnar Vik

Gunnar Vik, prosjektdeltaker.Fant du det du lette etter?