HELSENORGE
Musikkterapi

Musikkterapi for barn og unge som gjennomgår strålebehandling

Musikkterapi er en etablert del av behandlingstilbudet på Barne- og ungdomsklinikken som blant annet kan bidra til reduksjon av stress og engstelse gjennom individuell tilrettelegging, mestringsressurser, sosioemosjonell støtte og motiverende aktivitet. 

Så langt har det ikke vært et musikkterapitilbud ved stråleenheten på Radiumhospitalet.
Gjennom dette prosjektet undersøkes hvordan musikkterapi best kan tilbys til denne pasientgruppen, før og/eller under strålebehandling. 

Prosjektet fikk tildelt gavemidler i 2021.

Prosjektleder Julie Mangersnes

Prosjektleder Julie Mangersnes

Fant du det du lette etter?