HELSENORGE
Kreftforskning

Samspillet mellom brystkreft og immunsystemet

Immunforsvaret spiller en viktig rolle både i bekjempelsen og i utviklingen av brystkreft.  Vaktpostlymfeknuten og lymfeknutene i armhulen er ofte det første stedet med spredning fra brystkreft.  Disse lymfeknutene drenerer lymfen fra brystet og er viktige bindeledd mellom svulsten i brystet og immunrespons.  For å kunne besvare hvordan metasterende kreftceller påvirker det lokale miljøet ønsker vi å studere immunprofilene i alle lymfeknutene hos kvinner med spredning til armhulen, i tillegg til å kartlegge immunrespons i blod og i benmarg.  Prosjektet fikk gavemidler i 2021.


Ved å studere både metastatiske og ikke-metastatiske lymfeknuter fra samme pasient kan vi identifisere prediktive markører for spredning og behandlingsrespons. Dette er et sammensatt prosjekt hvor det er etablert et tett, tverrfaglig samarbeid på Oslo universitetssykehus.  Dette innebærer at brystkirurgene på Aker (Seksjon for bryst og endokrinkirugi) sørger for pasientinformasjon og samtykke samt prøvetakning og organiserer forsendelse av prøver og vev til patolog på Ullevål som tar av overskuddsmateriale fra hver enkelt lymfeknute og tumor. Dette sendes videre til avdeling for kreftgenetikk som dissosierer prøvene til enkeltceller, lagrer og kjører prøvene på CyTOF og analyseres.


Prosjektleder Inga Hansine Rye, avdeling for kreftgenetikk i Kreftklinikken


Fant du det du lette etter?