HELSENORGE
Kreftforskning

Samspillet mellom brystkreft og immunsystemet

Immunforsvaret spiller en viktig rolle både i bekjempelsen og i utviklingen av brystkreft.  Vaktpostlymfeknuten og lymfeknutene i armhulen er ofte det første stedet med spredning fra brystkreft. Disse lymfeknutene drenerer lymfen fra brystet og er viktige bindeledd mellom svulsten i brystet og immunrespons. 

Immunprofiler​​ og immunrespons

For å kunne besvare hvordan metasterende kreftceller påvirker det lokale miljøet, ønsker vi å studere immunprofilene i alle lymfeknutene hos kvinner med spredning til armhulen. Vi vil også kartlegge immunrespons i blod og i benmarg. 

Ved å studere både metastatiske og ikke-metastatiske lymfeknuter fra samme pasient kan vi identifisere prediktive markører for spredning og behandlingsrespons. 

Prosjektorganisering​​

Dette er et sammensatt prosjekt hvor det er etablert et tett, tverrfaglig samarbeid på Oslo universitetssykehus. Det innebærer at brystkirurgene på Aker (Seksjon for bryst og endokrinkirugi) sørger for pasientinformasjon og samtykke, samt tar prøver og organiserer forsendelse av prøvene og vev til patolog. Patologen på Ullevål tar av overskuddsmateriale fra hver enkelt lymfeknute og tumor. Dette blir så sendt videre til Avdeling for kreftgenetikk som dissosierer prøvene til enkeltceller, lagrer og kjører prøvene på CyTOF og analyserer.

Dette prosjektet fikk gavemidler i 2021.​

Portrettbilde av Inga Hansine Rye.

Prosjektleder Inga Hansine Rye, avdeling for kreftgenetikk i Kreftklinikken.

Fant du det du lette etter?