HELSENORGE
Kreftforskning

Tilbakefall etter operasjon for kreft i bukspyttkjertelen

En studie med pasienter som har utviklet tilbakefall etter operasjon for pankreaskreft der lokalisasjon av tilbakefall, behandling og overlevelse blir analysert for å bedre prognosen for pasienter som blir operert. Studien fikk støtte fra gavemidler i 2019.

​Pankreaskreft er fjerde hyppigste årsak til kreftrelatert død. Kirurgisk reseksjon er eneste mulighet for langtidsoverlevelse, og selv etter kirurgisk behandling utvikler de fleste pasienter tilbakefall (5-års overlevelse 15-25 prosent). Pasienter med tilbakefall tilbys i dag palliativ cellegiftbehandling eller strålebehandling. For å bedre prognosen for pasienter som er operert for pankreaskreft, er tidspunktet når tilbakefallet inntreffer viktig og om det kan identifiseres grupper av pasienter med bedre overlevelse der en mer aggressiv behandling av tilbakefallet vil kunne være aktuelt, for eksempel utprøvende kirurgisk eller medikamentell behandling. Resultatene fra studien vil kunne føre til forbedringer i behandlingen på et nasjonalt nivå. Studien vil inkludere ca. 600 pasienter operert for pankreaskreft i perioden 2000-2017 og er en populasjonsbasert observasjonsstudie for hele Helse Sør-Øst.

Prosjektleder Knut Jørgen Labori

Knut Jørgen Labori

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?