HELSENORGE

Om Fondsstiftelsen

Gaver til Oslo universitetssykehus, forvaltes gjennom Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus som er en egen ideell og uavhengig stiftelse.

Styret i stiftelsen består av tre til fire personer som skal være uavhengige av sykehuset og mottakerne av midler.

Styret:

Styreleder Ingar Pettersen
Ingar Pettersen (leder)

Styremedlem Per Pfeffer

Per Pfeffer

Styremedlem Torkel Ernø
Torkel Ernø

Kostnader i Fondsstiftelsen holdes på et minimum.  Styret utfører oppgaven uten godtgjørelse og sykehuset bistår i stiftelsens administrasjon. Gaver går uavkortet til tildeling i sykehuset.

Styret lyser hvert år ut gavemidler som tildeles etter en søknadsrunde der alle ansatte i sykehuset kan søke om støtte til ulike aktiviteter, prosjekter og tiltak.  Dette bidrar til god bruk av gavemidlene og gir hele sykehuset mulighet til å få glede av gavene.

Gavemidler til forskning blir tildelt etter anbefaling fra en rådgivende fagkomité for å sikre en god anvendelse av midlene.

Gjennom Fondsstiftelsen kan gaver ses i sammenheng.  Dersom flere gaver kan benyttes samlet vil det gi større muligheter og mer effekt av gavene.

Forvaltningen av gaver gjennom Fondsstiftelsen bidrar til å unngå at det stilles spørsmål ved helsepersonells habilitet eller sykehusets uavhengighet overfor gavegivere.

Fant du det du lette etter?