HELSENORGE

Avansert hjemmesykehus med leiligheter til reisende pasienter

Vi gleder oss over at prosjektet Avansert hjemmesykehus fra sin oppstart i 2019 har inkludert stadig flere pasienter, og at det i dag er en etablert driftsform i avdelingen.

Behandlingsformen gir gode pasientresultater - samtidig er det positiv bruk av ressurser. Vi ser for oss å fortsette med AHS-leiligheter og har meldt inn dette for fremtidig drift i nye OUS. 

Det neste vi ser frem til å implementere er en videoløsning mellom lege og pasient. I dag fungerer kommunikasjonen mellom lege og pasient per telefon, men gjennom videosamtaler blir kontakten tettere/nærere og visualisering av hverandre gjør kommunikasjonen bedre/dypere.

God jul fra avdeling for blodsykdommer og  Avansert hjemmesykehus!

 

 

Fant du det du lette etter?