HELSENORGE

Fysisk helse og behandling

Her er noen av behandlingene Oslo universitetssykehus tilbyr voksne innenfor fysisk helse på hjemmesykehus og digital oppfølging i dag, men spør gjerne din behandler eller ta kontakt med behandlingssted om hvilke muligheter de har for hjemmesykehus og digital oppfølging.

​​​​Avdeling for blodsykdommer:​ Avansert hjemmesykehus

Avdelingfor blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. ​Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg.​

Avdeling for kr​​eftbehandling: Bærbar infusjonspumpe

Pumpen er bærbar slik at du kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette gjør at du i større grad kan bevege deg fritt rundt selv om du får behandling. Det gir deg også muligheten til å dra hjem med pumpen. Se film om Bærbar infusjonspumpe til hjemmebehandling​​​

Lungemedisinsk avde​​ling: Langtidsbehandling med oksygen

Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)​ er langtidsbehandling med oksygen.​ ​Behandlingen gis til pasienter med lungesykdom og betydelig redusert oksygen nivå i blodet. Formålet med langtidsoksygenterapi er forlenget levetid, bedre helse og økt livskvalitet.​ Det er en forutsetning at pasienten ikke røyker.​ ​​

​​Lungemed​​isinsk avdeling: Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespirator​​

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med visse typer pustemaskiner som hovedsakelig brukes utenfor sykehus eller i hjemmet. Det er apparater med datastyrte, elektroni​​ske turbiner som kan pumpe luft i lungene. Målet er å opprettholde og eller bedre helse og livskvalitet. ​

Avd​eling for farmakologi: Selvutført hj​emmeprøvetaking​

Denne typen blodprøvetaking brukes til utvalgte situasjoner og analyser. Du kan utføre prøvetakingen hjemme, enten ved at du som selv tar prøven eller ved at noen hjelper deg. 

Nevrologisk avdelin​​g: Nevrologisk hjemmesykehus

Pasienter henvist for utredning av søvnproblemer ved nevrologisk avdeling får tilsendt spørreskjema, samtykke, 14-dagers søvndagbok samt aktivgraf som pasienten skal fylle ut i forkant av konsultasjon. ​ Dette vil kunne medføre at pasienten får avklart sin situasjon uten å reise inn til sykehuset, samt forbedre kvalitet og effektivitet på søvnutredningen ved sykehuset.​

Ortopedisk avdeling: Dig​ital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus. 
Fant du det du lette etter?